Văn Phòng Hà Giang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn Phòng Hà Giang ngày 18/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mạnh Hà (Hà Giang) 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Văn Phòng Hà Giang Văn phòng Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 200.000
Mạnh Hà (Hà Giang) 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Văn Phòng Hà Giang Văn Phòng Ninh Giang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Express Hà Giang 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Văn Phòng Hà Giang Thành phố Vĩnh Yên Giường nằm 22 Cabin VIP 350.000
Express Hà Giang 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Văn Phòng Hà Giang Bãi xe Bác Cổ Giường nằm 22 Cabin VIP 350.000
Express Hà Giang 21:00 - 03:30
Thời gian: 06:30
Văn Phòng Hà Giang Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 22 Cabin VIP 350.000
Express Hà Giang 21:00 - 02:30
Thời gian: 05:30
Văn Phòng Hà Giang Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 22 Cabin VIP 350.000