Trung tâm T.T Cát Bà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Trung tâm T.T Cát Bà ngày 26/05/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Good morning Cát Bà 08:30 - 11:30
Thời gian: 03:00
Trung tâm T.T Cát Bà Phố Cổ Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Trung tâm T.T Cát Bà Phố Cổ Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 15:30 - 18:30
Thời gian: 03:00
Trung tâm T.T Cát Bà Phố Cổ Ghế ngồi 34 chỗ 400.000