Tp Quảng Ngãi

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Tp Quảng Ngãi ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Phương 07:30 - 16:30
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi TP HCM Giường nằm 40 chỗ 450.000
Phương Trang 15:30 - 11:00
Thời gian: 19:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 295.000
Phương Trang 12:15 - 08:15
Thời gian: 20:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 310.000
Phương Trang 03:00 - 05:00
Thời gian: 02:00
Tp Quảng Ngãi Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 140.000
Phương Trang 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Tp Quảng Ngãi Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 140.000
Quốc Đạt 22:45 - 07:45
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 200.000
Quốc Đạt 15:00 - 00:00
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 230.000
Quốc Đạt 16:15 - 01:15
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 230.000
Quốc Đạt 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 230.000
Quốc Đạt 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 230.000
Quốc Đạt 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 230.000
Quốc Đạt 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Tp Quảng Ngãi Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 46 chỗ 230.000
Quốc Đạt 18:00 - 06:30
Thời gian: 12:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Kiến Đức Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 15:00 - 02:30
Thời gian: 11:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 15:00 - 03:30
Thời gian: 12:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Kiến Đức Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 16:15 - 03:45
Thời gian: 11:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 16:15 - 04:45
Thời gian: 12:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Kiến Đức Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Tp Quảng Ngãi Bến Xe Quảng Khê Giường nằm 46 chỗ 270.000
Quốc Đạt 18:00 - 05:30
Thời gian: 11:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 19:00 - 06:30
Thời gian: 11:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Tp Quảng Ngãi Bến Xe Khách Krông Nô Giường nằm 46 chỗ 230.000
Quốc Đạt 20:00 - 09:00
Thời gian: 13:00
Tp Quảng Ngãi Bến Xe Quảng Sơn Giường nằm 46 chỗ 250.000
Quốc Đạt 17:00 - 04:30
Thời gian: 11:30
Tp Quảng Ngãi Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 250.000
Phương Trang 15:30 - 23:30
Thời gian: 08:00
Tp Quảng Ngãi Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 240.000
Phương Trang 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Tp Quảng Ngãi Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 115.000
Phương Trang 15:30 - 04:00
Thời gian: 12:30
Tp Quảng Ngãi Phòng vé: Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 290.000
Minh Phúc 19:40 - 11:30
Thời gian: 15:50
Tp Quảng Ngãi Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 350.000