Thanh Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thanh Hóa ngày 22/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 00:15 - 02:45
Thời gian: 02:30
Thanh Hóa BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 23:30 - 02:00
Thời gian: 02:30
Thanh Hóa BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hoàng Yến - Hà Nội 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Thanh Hóa Bến xe Mỹ Đình Giường năm 41 chỗ 100.000
Ngọc Tín 02:35 - 07:45
Thời gian: 05:10
Thanh Hóa Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 150.000
Camel Travel 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Thanh Hóa Huế Giường nằm 41 chỗ 270.000
Thuận Ý 14:30 - 07:40
Thời gian: 17:10
Thanh Hóa Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 530.000
Hoàng Yến - Hà Nội 16:00 - 03:30
Thời gian: 11:30
Thanh Hóa Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 400.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 09:00 - 13:15
Thời gian: 04:15
Thanh Hóa VP Bảo Lộc Giường nằm 46 chỗ 550.000
Cúc Mừng 00:15 - 01:15
Thời gian: 01:00
Thanh Hóa Thành phố Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 50.000
Cúc Mừng 09:45 - 13:15
Thời gian: 03:30
Thanh Hóa VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 15:30 - 18:30
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Thanh Hóa Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 10:30 - 13:30
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa VP Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hải Hiền 03:30 - 07:30
Thời gian: 04:00
Thanh Hóa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngọc Tín 02:10 - 06:40
Thời gian: 04:30
Thanh Hóa Bến xe Cầu Rào Giường nằm 41 chỗ 130.000
Đại Lý Hoà Tiến 17:00 - 03:00
Thời gian: 10:00
Thanh Hóa Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Camel Travel 21:20 - 08:30
Thời gian: 11:10
Thanh Hóa Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 350.000
Hà Sơn 17:29 - 23:51
Thời gian: 06:22
Thanh Hóa Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 300.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Thanh Hóa Bến Xe Di Linh Giường nằm 46 chỗ 550.000
Xuân Thảo 08:32 - 17:02
Thời gian: 08:30
Thanh Hóa Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 800.000
Cúc Mừng 00:00 - 04:25
Thời gian: 04:25
Thanh Hóa VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:45 - 15:10
Thời gian: 05:25
Thanh Hóa Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 22:00 - 02:25
Thời gian: 04:25
Thanh Hóa VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hoàng Yến - Hà Nội 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa Bến xe Vinh Giường năm 41 chỗ 100.000
Cúc Mừng 10:30 - 13:00
Thời gian: 02:30
Thanh Hóa BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 100.000
Vân Anh Limousine 03:30 - 06:30
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa Bến xe Mỹ Đình Limousine 9 chỗ 180.000
Camel Travel 02:00 - 06:00
Thời gian: 04:00
Thanh Hóa Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 250.000
Anh Tuyên (Thanh Hóa) 07:00 - 18:00
Thời gian: 11:00
Thanh Hóa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 700.000
Hà Sơn 17:29 - 22:46
Thời gian: 05:17
Thanh Hóa Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 240.000
Hoàng Yến - Hà Nội 16:00 - 01:30
Thời gian: 09:30
Thanh Hóa Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 350.000
Thiện Hiền 23:00 - 04:45
Thời gian: 05:45
Thanh Hóa Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 500.000
Đại Thu 13:00 - 17:10
Thời gian: 04:10
Thanh Hóa Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Cúc Mừng 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Thanh Hóa VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 09:45 - 12:45
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 22:00 - 01:30
Thời gian: 03:30
Thanh Hóa VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 100.000
Ngọc Tín 02:35 - 06:35
Thời gian: 04:00
Thanh Hóa Vinh Giường nằm 41 chỗ 130.000
Cúc Mừng 00:15 - 03:15
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa VP Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 23:30 - 02:30
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa VP Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hà Sơn 17:29 - 20:36
Thời gian: 03:07
Thanh Hóa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 120.000
Ngọc Tín 02:35 - 08:55
Thời gian: 06:20
Thanh Hóa Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 150.000
Hà Sơn 17:29 - 23:11
Thời gian: 05:42
Thanh Hóa Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 270.000
Việt Tân 12:30 - 08:00
Thời gian: 19:30
Thanh Hóa Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hoàng Yến - Hà Nội 16:30 - 03:00
Thời gian: 10:30
Thanh Hóa Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 400.000
Thành Anh 08:00 - 12:20
Thời gian: 04:20
Thanh Hóa Quế Võ Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Ngọc Tín 02:10 - 03:40
Thời gian: 01:30
Thanh Hóa Ninh Bình Giường nằm 41 chỗ 50.000
Cúc Mừng 09:45 - 14:10
Thời gian: 04:25
Thanh Hóa VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 15:30 - 20:55
Thời gian: 05:25
Thanh Hóa Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Thanh Hóa Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 70.000
Cúc Mừng 15:45 - 18:15
Thời gian: 02:30
Thanh Hóa BX Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 100.000
Dũng Lự 05:30 - 09:00
Thời gian: 03:30
Thanh Hóa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 100.000
Cúc Mừng 00:15 - 01:45
Thời gian: 01:30
Thanh Hóa Phủ Lý Giường nằm 46 chỗ 80.000
Đại Lý Hoà Tiến 19:30 - 04:10
Thời gian: 08:40
Thanh Hóa Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 200.000
Tuấn Thành 17:15 - 11:15
Thời gian: 18:00
Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 270.000
Hoàng Yến - Hà Nội 16:30 - 01:00
Thời gian: 08:30
Thanh Hóa Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 350.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 09:00 - 11:45
Thời gian: 02:45
Thanh Hóa Bến xe Đức Trọng Giường nằm 46 chỗ 500.000
Minh Phúc 23:30 - 11:30
Thời gian: 12:00
Thanh Hóa Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 650.000
Cúc Mừng 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Thanh Hóa VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 100.000
Ngọc Tín 02:35 - 05:05
Thời gian: 02:30
Thanh Hóa Bến xe Sơn Hải Giường nằm 41 chỗ 80.000
Cúc Mừng 15:45 - 18:45
Thời gian: 03:00
Thanh Hóa VP Mỹ Đình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Camel Travel 01:40 - 05:30
Thời gian: 03:50
Thanh Hóa Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
Hà Sơn 00:07 - 04:06
Thời gian: 03:59
Thanh Hóa Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 150.000
Ngọc Tín 02:10 - 04:40
Thời gian: 02:30
Thanh Hóa Thái Bình Giường nằm 41 chỗ 90.000
Thuận Ý 13:00 - 06:10
Thời gian: 17:10
Thanh Hóa Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 530.000
Hà Sơn 17:29 - 01:06
Thời gian: 07:37
Thanh Hóa Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 350.000
Ngọc Hùng Văn Nhân 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Thanh Hóa VP Đà Lạt Giường nằm 46 chỗ 500.000
Ngọc Tín 02:10 - 04:10
Thời gian: 02:00
Thanh Hóa Nam Định Giường nằm 41 chỗ 70.000
Cúc Mừng 00:00 - 05:25
Thời gian: 05:25
Thanh Hóa Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 15:30 - 19:55
Thời gian: 04:25
Thanh Hóa VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 22:00 - 03:25
Thời gian: 05:25
Thanh Hóa Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 120.000
Anh Hào 07:00 - 05:35
Thời gian: 22:35
Thanh Hóa Bến Xe Bình Dương Giường nằm 45 chỗ 600.000