Thanh Hóa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thanh Hóa ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thiên Trung 08:15 - 09:25
Thời gian: 01:10
Thanh Hóa VP Đăk Nông Giường nằm 42 chỗ 600.000
Thuận Ý 13:00 - 06:10
Thời gian: 17:10
Thanh Hóa Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 530.000
Cúc Mừng 12:45 - 17:30
Thời gian: 04:45
Thanh Hóa Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 270.000
Việt Sơn Anh 16:20 - 04:40
Thời gian: 12:20
Thanh Hóa Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 250.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 06:20 - 22:20
Thời gian: 16:00
Thanh Hóa Gia Nghĩa Giường nằm 44 chỗ 520.000
Cúc Mừng 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Thanh Hóa Thành phố Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Thanh Hóa Phủ Lý Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 06:20 - 20:20
Thời gian: 14:00
Thanh Hóa Krông Nô Giường nằm 44 chỗ 470.000
Thiện Hiền 23:00 - 04:45
Thời gian: 05:45
Thanh Hóa Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 600.000
Cúc Mừng 12:45 - 16:45
Thời gian: 04:00
Thanh Hóa Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 06:20 - 20:00
Thời gian: 13:40
Thanh Hóa Phòng vé Cư Jut Giường nằm 44 chỗ 470.000
Thuận Ý 15:30 - 08:40
Thời gian: 17:10
Thanh Hóa Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 530.000
Cúc Mừng 12:45 - 18:15
Thời gian: 05:30
Thanh Hóa Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 06:20 - 22:50
Thời gian: 16:30
Thanh Hóa Quảng Sơn Giường nằm 44 chỗ 520.000
Việt Tân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Thanh Hóa Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 530.000
Cúc Mừng 12:45 - 15:30
Thời gian: 02:45
Thanh Hóa Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 270.000
Anh Tuyên (Thanh Hóa) 07:00 - 18:00
Thời gian: 11:00
Thanh Hóa Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hoàng Sơn - Đăk Nông 06:20 - 22:50
Thời gian: 16:30
Thanh Hóa Kiến Đức Giường nằm 44 chỗ 520.000
Đại Thu 13:00 - 17:10
Thời gian: 04:10
Thanh Hóa Bến Xe Bắc Ninh Ghế Ngồi 45 chỗ 100.000
Cúc Mừng 12:45 - 20:30
Thời gian: 07:45
Thanh Hóa Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000