Siêu thị Metro Nha Trang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Siêu thị Metro Nha Trang ngày 22/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Quang Hạnh 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Siêu thị Metro Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 240.000
VEXERE Thuê Xe 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Siêu thị Metro Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 38 chỗ 200.000
VEXERE Thuê Xe 06:45 - 15:45
Thời gian: 09:00
Siêu thị Metro Nha Trang Bến xe Miền Đông Giường nằm 38 chỗ 200.000
Quang Hạnh 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Siêu thị Metro Nha Trang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 240.000