Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sapa ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngân Hà 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Sapa Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Sapa Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 150.000
Phúc An Toàn Thắng 22:40 - 06:50
Thời gian: 08:10
Sapa BX Cầu Gồ Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khai Phát Limousine 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Sapa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Ngân Hà 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc An Toàn Thắng 22:40 - 05:00
Thời gian: 06:20
Sapa KCN Yên Phong Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Sapa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 23:30 - 01:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Phúc An Toàn Thắng 22:40 - 05:30
Thời gian: 06:50
Sapa Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 300.000
Phúc An 22:15 - 04:20
Thời gian: 06:05
Sapa Phủ Lý Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 22:00 - 01:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc An Toàn Thắng 22:40 - 06:00
Thời gian: 07:20
Sapa Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khai Phát Limousine 11:30 - 16:30
Thời gian: 05:00
Sapa Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Ngân Hà 23:00 - 02:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc An 22:15 - 06:35
Thời gian: 08:20
Sapa Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 300.000
Phúc Xuyên 06:30 - 16:13
Thời gian: 09:43
Sapa Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 400.000
Ngân Hà 23:00 - 02:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc An Toàn Thắng 22:40 - 06:20
Thời gian: 07:40
Sapa Thị Trấn Vôi Giường nằm 40 chỗ 300.000