Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sapa ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngân Hà 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
GreenLion Bus 15:00 - 21:00
Thời gian: 06:00
Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Phúc An 02:55 - 04:55
Thời gian: 02:00
Sapa Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 70.000
Ngân Hà 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Good morning Sapa 22:00 - 03:15
Thời gian: 05:15
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Xuyên 06:30 - 07:33
Thời gian: 01:03
Sapa Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 0
Ngân Hà 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Phúc An 22:15 - 02:50
Thời gian: 04:35
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
GreenLion Bus 15:15 - 21:15
Thời gian: 06:00
Sapa Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Ngân Hà 03:00 - 05:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Việt Anh 00:15 - 05:15
Thời gian: 05:00
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 0
Ngân Hà 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Sapa Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phúc An 22:15 - 06:35
Thời gian: 08:20
Sapa Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 00:30 - 06:00
Thời gian: 05:30
Sapa Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 220.000
Việt Anh 23:15 - 04:15
Thời gian: 05:00
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 0
Ngân Hà 02:00 - 04:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 01:00 - 06:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Good morning Sapa 15:30 - 20:45
Thời gian: 05:15
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc An 22:15 - 04:20
Thời gian: 06:05
Sapa Phủ Lý Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000