Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sapa ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc An 22:15 - 02:50
Thời gian: 04:35
Sapa Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:30 - 06:00
Thời gian: 05:30
Sapa Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Xuyên 07:15 - 14:19
Thời gian: 07:04
Sapa Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 270.000
Phúc Xuyên 07:15 - 16:08
Thời gian: 08:53
Sapa Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 16:00 - 00:23
Thời gian: 08:23
Sapa Hạ Long Giường nằm 45 chỗ 370.000
Ngân Hà 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Sapa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 23:00 - 02:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 16:00 - 18:44
Thời gian: 02:44
Sapa Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 180.000
Ngân Hà 23:00 - 02:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 02:30 - 04:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 00:00 - 04:30
Thời gian: 04:30
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 12:15
Thời gian: 05:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 230.000
Phúc An 22:15 - 05:05
Thời gian: 06:50
Sapa Nam Định Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
GreenLion Bus 15:15 - 21:15
Thời gian: 06:00
Sapa Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 430.000
Phúc Xuyên 07:15 - 14:55
Thời gian: 07:40
Sapa Hải Phòng Giường nằm 45 chỗ 290.000
Phúc Xuyên 06:30 - 07:33
Thời gian: 01:03
Sapa Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 400.000
Phúc Xuyên 06:30 - 15:33
Thời gian: 09:03
Sapa Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 400.000
Phúc Xuyên 16:00 - 01:09
Thời gian: 09:09
Sapa Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 400.000
Ngân Hà 00:30 - 03:30
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:59
Thời gian: 02:44
Sapa Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 180.000
Ngân Hà 00:30 - 04:00
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 16:00 - 20:04
Thời gian: 04:04
Sapa Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc An 02:50 - 04:50
Thời gian: 02:00
Sapa Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 70.000
Ngân Hà 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Sapa Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 16:00 - 21:43
Thời gian: 05:43
Sapa Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 250.000
Good morning Sapa 15:30 - 20:45
Thời gian: 05:15
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngân Hà 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Sapa Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc An 22:15 - 04:20
Thời gian: 06:05
Sapa Phủ Lý Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 11:00 - 12:03
Thời gian: 01:03
Sapa Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 400.000
Phúc Xuyên 06:30 - 14:43
Thời gian: 08:13
Sapa Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 16:00 - 23:36
Thời gian: 07:36
Sapa Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 370.000
Ngân Hà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:16
Thời gian: 02:01
Sapa Mậu A Giường nằm 45 chỗ 150.000
Ngân Hà 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 02:00 - 04:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 01:30 - 04:30
Thời gian: 03:00
Sapa Than Uyên Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 23:30 - 01:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc An 22:15 - 06:35
Thời gian: 08:20
Sapa Giao Thủy Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Good morning Sapa 22:00 - 03:15
Thời gian: 05:15
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngân Hà 12:00 - 17:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Xuyên 06:30 - 13:00
Thời gian: 06:30
Sapa Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 290.000
Phúc Xuyên 16:00 - 02:54
Thời gian: 10:54
Sapa Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 450.000
Phúc Xuyên 07:15 - 15:33
Thời gian: 08:18
Sapa Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 370.000
Ngân Hà 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Sapa Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 16:00 - 18:01
Thời gian: 02:01
Sapa Mậu A Giường nằm 45 chỗ 150.000
Ngân Hà 22:00 - 01:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 03:00 - 05:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 02:00 - 05:00
Thời gian: 03:00
Sapa Than Uyên Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 00:00 - 03:50
Thời gian: 03:50
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 230.000
Phúc An 22:15 - 05:35
Thời gian: 07:20
Sapa Lạc Quần Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 01:00 - 06:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Xuyên 16:00 - 22:30
Thời gian: 06:30
Sapa Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 290.000
Phúc Xuyên 06:30 - 13:21
Thời gian: 06:51
Sapa Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 330.000
Phúc Xuyên 16:00 - 22:51
Thời gian: 06:51
Sapa Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 330.000
Ngân Hà 00:00 - 02:40
Thời gian: 02:40
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 06:30 - 08:31
Thời gian: 02:01
Sapa Mậu A Giường nằm 45 chỗ 150.000
Ngân Hà 00:00 - 03:20
Thời gian: 03:20
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 06:30 - 10:34
Thời gian: 04:04
Sapa Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 210.000
Ngân Hà 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 00:30 - 05:00
Thời gian: 04:30
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 16:00 - 20:30
Thời gian: 04:30
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 230.000
Ngân Hà 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
GreenLion Bus 15:00 - 21:00
Thời gian: 06:00
Sapa Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 430.000
Phúc Xuyên 07:15 - 13:15
Thời gian: 06:00
Sapa Hà Nội Giường nằm 45 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 07:15 - 13:47
Thời gian: 06:32
Sapa Hưng Yên Giường nằm 45 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 06:30 - 14:08
Thời gian: 07:38
Sapa Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 16:00 - 02:24
Thời gian: 10:24
Sapa Tiên Yên Giường nằm 45 chỗ 430.000
Ngân Hà 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 06:30 - 09:14
Thời gian: 02:44
Sapa Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 180.000
Ngân Hà 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 11:19
Thời gian: 04:04
Sapa Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 210.000
Ngân Hà 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Sapa Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 23:00 - 01:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 06:30 - 12:13
Thời gian: 05:43
Sapa Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 250.000