Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sapa ngày 27/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngân Hà 00:00 - 05:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 01:00 - 06:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Good morning Sapa 15:30 - 20:45
Thời gian: 05:15
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 350.000
Good morning Sapa 22:00 - 03:15
Thời gian: 05:15
Sapa Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngân Hà 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Sapa Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 00:30 - 06:00
Thời gian: 05:30
Sapa Bến xe Gia Lâm Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 12:00 - 17:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Sapa Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Sapa Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
Sapa Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 00:00 - 02:40
Thời gian: 02:40
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:00 - 03:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:30 - 03:30
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 22:00 - 01:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 23:00 - 02:00
Thời gian: 03:00
Sapa Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:00 - 03:20
Thời gian: 03:20
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:30 - 04:00
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 22:00 - 01:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 23:00 - 02:30
Thời gian: 03:30
Sapa Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 02:00 - 04:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 03:00 - 05:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 01:30 - 04:30
Thời gian: 03:00
Sapa Than Uyên Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 02:00 - 05:00
Thời gian: 03:00
Sapa Than Uyên Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Sapa Than Uyên Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Sapa Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Sapa Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 02:30 - 04:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 23:00 - 01:00
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 23:30 - 01:30
Thời gian: 02:00
Sapa Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 00:00 - 03:50
Thời gian: 03:50
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:00 - 04:30
Thời gian: 04:30
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 00:30 - 05:00
Thời gian: 04:30
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Sapa Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000