Sài Gòn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sài Gòn ngày 22/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hương Ty 05:00 - 20:50
Thời gian: 15:50
Sài Gòn Quãng Nam Giường nằm 43 chỗ 300.000
Hương Ty 07:00 - 22:50
Thời gian: 15:50
Sài Gòn Quãng Nam Giường nằm 43 chỗ 300.000
Hương Ty 05:00 - 19:25
Thời gian: 14:25
Sài Gòn Quãng Ngãi Giường nằm 43 chỗ 280.000
Hương Ty 07:00 - 21:25
Thời gian: 14:25
Sài Gòn Quãng Ngãi Giường nằm 43 chỗ 280.000
Hương Ty 05:00 - 00:30
Thời gian: 19:30
Sài Gòn Huế Giường nằm 43 chỗ 420.000
Hương Ty 07:00 - 02:30
Thời gian: 19:30
Sài Gòn Huế Giường nằm 43 chỗ 420.000
Phúc Thuận Thảo 17:00 - 03:30
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 19:00 - 05:30
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 19:35 - 06:05
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hương Ty 05:00 - 15:05
Thời gian: 10:05
Sài Gòn Phú Yên Giường nằm 43 chỗ 200.000
Hương Ty 07:00 - 17:05
Thời gian: 10:05
Sài Gòn Phú Yên Giường nằm 43 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 11:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 360.000
Hương Ty 05:00 - 23:00
Thời gian: 18:00
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 05:00 - 12:25
Thời gian: 07:25
Sài Gòn Khánh Hòa Giường nằm 43 chỗ 200.000
Hương Ty 07:00 - 14:25
Thời gian: 07:25
Sài Gòn Khánh Hòa Giường nằm 43 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 06:10
Thời gian: 12:10
Sài Gòn Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hương Ty 05:00 - 16:40
Thời gian: 11:40
Sài Gòn Bình Định Giường nằm 43 chỗ 250.000
Hương Ty 07:00 - 18:40
Thời gian: 11:40
Sài Gòn Bình Định Giường nằm 43 chỗ 250.000
Hương Ty 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bình Thuận Giường nằm 43 chỗ 120.000
Hương Ty 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bình Thuận Giường nằm 43 chỗ 120.000
Hương Ty 05:00 - 11:20
Thời gian: 06:20
Sài Gòn Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 150.000
Hương Ty 07:00 - 13:20
Thời gian: 06:20
Sài Gòn Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 150.000
Tư Tiến 20:45 - 04:00
Thời gian: 07:15
Sài Gòn Bến xe Vĩnh Thuận Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Tư Tiến 20:46 - 04:01
Thời gian: 07:15
Sài Gòn Bến xe Vĩnh Thuận Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Diệu 03:00 - 08:30
Thời gian: 05:30
Sài Gòn 31 Khu Phố Minh Phú, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Diệu 03:00 - 08:00
Thời gian: 05:00
Sài Gòn Phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, Kiên Giang Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Tư Tiến 20:45 - 02:30
Thời gian: 05:45
Sài Gòn Minh Lương Tắc Cậu Giường Nằm 44 chỗ 160.000
Tư Tiến 20:45 - 02:15
Thời gian: 05:30
Sài Gòn Bến Xe Rạch Sỏi Giường Nằm 44 chỗ 150.000
Tư Tiến 20:45 - 03:00
Thời gian: 06:15
Sài Gòn Thứ Giường Nằm 44 chỗ 170.000