Sài Gòn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sài Gòn ngày 21/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 03:40
Thời gian: 16:40
Sài Gòn Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 320.000
Phúc Thuận Thảo 17:00 - 03:00
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 04:30
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 21:00
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 11:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 160.000
Thanh Bình Xanh 12:40 - 16:25
Thời gian: 03:45
Sài Gòn VP Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 12:40 - 18:30
Thời gian: 05:50
Sài Gòn VP Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 12:40 - 17:45
Thời gian: 05:05
Sài Gòn VP Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 12:40 - 16:55
Thời gian: 04:15
Sài Gòn VP Di Linh Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 19:40 - 23:25
Thời gian: 03:45
Sài Gòn VP Bảo Lộc Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 19:40 - 01:30
Thời gian: 05:50
Sài Gòn VP Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 19:40 - 00:45
Thời gian: 05:05
Sài Gòn VP Đức Trọng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 19:40 - 23:55
Thời gian: 04:15
Sài Gòn VP Di Linh Giường nằm 44 chỗ 150.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 06:10
Thời gian: 12:10
Sài Gòn Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 23:10
Thời gian: 12:10
Sài Gòn Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Diệu 03:00 - 08:30
Thời gian: 05:30
Sài Gòn 31 Khu Phố Minh Phú, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Diệu 03:00 - 08:00
Thời gian: 05:00
Sài Gòn Phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, Kiên Giang Ghế ngồi 16 chỗ 130.000