Sài Gòn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sài Gòn ngày 21/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hương Ty 05:00 - 11:20
Thời gian: 06:20
Sài Gòn Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 150.000
Hương Ty 05:00 - 00:30
Thời gian: 19:30
Sài Gòn Huế Giường nằm 43 chỗ 420.000
Phúc Thuận Thảo 19:30 - 06:00
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hương Ty 05:00 - 23:00
Thời gian: 18:00
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 320.000
Vy Vân 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ 200.000
Thanh Bình Xanh 05:45 - 12:00
Thời gian: 06:15
Sài Gòn VP Đức Trọng Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 20:45 - 03:45
Thời gian: 07:00
Sài Gòn VP Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 05:45 - 10:20
Thời gian: 04:35
Sài Gòn VP Bảo Lộc Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hương Ty 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bình Thuận Giường nằm 43 chỗ 120.000
Hương Ty 05:00 - 20:50
Thời gian: 15:50
Sài Gòn Quãng Nam Giường nằm 43 chỗ 300.000
Phúc Thuận Thảo 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hương Ty 07:00 - 17:05
Thời gian: 10:05
Sài Gòn Phú Yên Giường nằm 43 chỗ 200.000
Tâm Quốc Mỹ 06:00 - 10:10
Thời gian: 04:10
Sài Gòn Bến xe Tân Hồng Sơ đồ 16 chỗ 100.000
Vy Vân 23:01 - 06:01
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ 200.000
Thanh Bình Xanh 12:45 - 19:45
Thời gian: 07:00
Sài Gòn VP Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 21:45 - 04:45
Thời gian: 07:00
Sài Gòn VP Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 150.000
Vy Vân 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Ghề ngồi 45 chỗ 120.000
Hương Ty 05:00 - 19:25
Thời gian: 14:25
Sài Gòn Quãng Ngãi Giường nằm 43 chỗ 280.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 11:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Hương Ty 05:00 - 12:25
Thời gian: 07:25
Sài Gòn Khánh Hòa Giường nằm 43 chỗ 200.000
Thanh Bình Xanh 05:45 - 12:45
Thời gian: 07:00
Sài Gòn VP Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thanh Bình Xanh 12:45 - 19:00
Thời gian: 06:15
Sài Gòn VP Đức Trọng Giường nằm 40 chỗ 150.000
Vy Vân 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ 200.000
Hương Ty 05:00 - 16:40
Thời gian: 11:40
Sài Gòn Bình Định Giường nằm 43 chỗ 250.000
Hương Ty 07:00 - 22:50
Thời gian: 15:50
Sài Gòn Quãng Nam Giường nằm 43 chỗ 300.000
Phúc Thuận Thảo 19:00 - 05:30
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Sài Gòn Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tâm Quốc Mỹ 06:00 - 09:40
Thời gian: 03:40
Sài Gòn Bến xe Tân Phước Sơ đồ 16 chỗ 100.000
Vy Vân 23:02 - 06:02
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ 200.000
Vy Vân 23:01 - 03:01
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bảo Lộc Limousine 9 chỗ 250.000
Thanh Bình Xanh 21:45 - 04:00
Thời gian: 06:15
Sài Gòn VP Đức Trọng Giường nằm 40 chỗ 150.000
Phúc Thuận Thảo 18:00 - 06:10
Thời gian: 12:10
Sài Gòn Quy Nhơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hương Ty 07:00 - 13:20
Thời gian: 06:20
Sài Gòn Ninh Thuận Giường nằm 43 chỗ 150.000
Hương Ty 07:00 - 02:30
Thời gian: 19:30
Sài Gòn Huế Giường nằm 43 chỗ 420.000
Hương Ty 05:00 - 15:05
Thời gian: 10:05
Sài Gòn Phú Yên Giường nằm 43 chỗ 200.000
Hương Ty 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 320.000
Vy Vân 23:00 - 06:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ 200.000
Vy Vân 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bảo Lộc Limousine 9 chỗ 250.000
Thanh Bình Xanh 20:45 - 03:00
Thời gian: 06:15
Sài Gòn VP Đức Trọng Giường nằm 40 chỗ 150.000
Vy Vân 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bảo Lộc Limousine 9 chỗ 250.000
Hương Ty 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bình Thuận Giường nằm 43 chỗ 120.000
Hương Ty 07:00 - 21:25
Thời gian: 14:25
Sài Gòn Quãng Ngãi Giường nằm 43 chỗ 280.000
Phúc Thuận Thảo 18:45 - 05:15
Thời gian: 10:30
Sài Gòn Nam Tuy Hoà Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Hương Ty 07:00 - 14:25
Thời gian: 07:25
Sài Gòn Khánh Hòa Giường nằm 43 chỗ 200.000
Vy Vân 09:00 - 13:00
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bảo Lộc Limousine 9 chỗ 250.000
Vy Vân 23:02 - 03:02
Thời gian: 04:00
Sài Gòn Bảo Lộc Limousine 9 chỗ 250.000
Thanh Bình Xanh 05:45 - 11:10
Thời gian: 05:25
Sài Gòn Di Linh Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hương Ty 07:00 - 18:40
Thời gian: 11:40
Sài Gòn Bình Định Giường nằm 43 chỗ 250.000