Sài Gòn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Sài Gòn ngày 13/12/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vy Vân 23:01 - 06:01
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000
Vy Vân 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000
Vy Vân 23:00 - 06:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000
Tâm Quốc Mỹ 06:00 - 10:10
Thời gian: 04:10
Sài Gòn Bến xe Tân Hồng Sơ đồ 16 chỗ 100.000
Tâm Quốc Mỹ 06:00 - 09:40
Thời gian: 03:40
Sài Gòn Bến xe Tân Phước Sơ đồ 16 chỗ 100.000
Vy Vân 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Sài Gòn Đà Lạt Limousine 9 chỗ (VIP) 250.000