Phủ Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phủ Lý ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Phủ Lý Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 07:45 - 13:15
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 13:30 - 19:55
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 20:00 - 23:30
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 120.000
Việt Tân 08:00 - 05:30
Thời gian: 21:30
Phủ Lý Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Cúc Mừng 07:45 - 11:15
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 13:30 - 20:55
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 20:00 - 23:00
Thời gian: 03:00
Phủ Lý Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 07:45 - 09:45
Thời gian: 02:00
Phủ Lý Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Phúc An 20:45 - 05:45
Thời gian: 09:00
Phủ Lý Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Cúc Mừng 07:45 - 10:45
Thời gian: 03:00
Phủ Lý Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Phủ Lý Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 07:45 - 08:45
Thời gian: 01:00
Phủ Lý Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Phủ Lý Văn phòng Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 20:00 - 02:25
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 22:00 - 00:00
Thời gian: 02:00
Phủ Lý Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 07:45 - 14:10
Thời gian: 06:25
Phủ Lý Văn phòng Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 13:30 - 17:00
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 20:00 - 03:25
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Phúc Lộc Thọ Limousine 06:45 - 07:55
Thời gian: 01:10
Phủ Lý VP 34 Mỹ Đình Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc An 20:45 - 03:45
Thời gian: 07:00
Phủ Lý Sapa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cúc Mừng 07:45 - 15:10
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 13:30 - 16:30
Thời gian: 03:00
Phủ Lý Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000