Phủ Lý

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phủ Lý ngày 28/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mai Linh 12:30 - 01:00
Thời gian: 12:30
Phủ Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 715.000
Mai Linh 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Phủ Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 715.000
An Bình 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Phủ Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Cúc Mừng 07:50 - 09:50
Thời gian: 02:00
Phủ Lý Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 80.000
Việt Tân 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Phủ Lý Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Cúc Mừng 07:50 - 08:50
Thời gian: 01:00
Phủ Lý Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 50.000
Cúc Mừng 07:50 - 13:20
Thời gian: 05:30
Phủ Lý VP Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 130.000
Cúc Mừng 07:50 - 15:15
Thời gian: 07:25
Phủ Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 150.000
Cúc Mừng 07:50 - 10:50
Thời gian: 03:00
Phủ Lý Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 100.000
Cúc Mừng 07:50 - 11:20
Thời gian: 03:30
Phủ Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 07:50 - 14:15
Thời gian: 06:25
Phủ Lý VP Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 130.000