Phố Cổ

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phố Cổ ngày 26/05/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Daily Vietnam Tour 08:30 - 10:15
Thời gian: 01:45
Phố Cổ Tam Cốc Ghế ngồi 29 chỗ 150.000
Good morning Cát Bà 11:00 - 13:57
Thời gian: 02:57
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:57
Thời gian: 02:57
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:27
Thời gian: 02:57
Phố Cổ Trung tâm T.T Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Daily Vietnam Tour 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Phố Cổ Cổng Tuần Châu Ghế ngồi 29 chỗ 150.000