Phan Thiết

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phan Thiết ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 00:30 - 04:30
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 02:45 - 06:45
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 19:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Hạnh Tuyên 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Phan Thiết VP Quận 10 Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 14:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hòa Limousine 9 chỗ 0
Hà Linh 01:30 - 09:30
Thời gian: 08:00
Phan Thiết Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Liên Hưng 01:05 - 05:05
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 15:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 19:45 - 23:45
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Kumho Samco 01:00 - 05:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 18:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0
Hà Linh 02:30 - 10:30
Thời gian: 08:00
Phan Thiết Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 0
Liên Hưng 01:45 - 05:45
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 15:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 22:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 12:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 21:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 13:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 22:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 12:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hòa Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 21:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hòa Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 13:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 11:15 - 15:15
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 19:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Quang Thạch 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 18:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hòa Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 02:15 - 06:15
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 15:15 - 19:15
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Hạnh Tuyên 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Phan Thiết VP Quận 10 Limousine 9 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0
Minh Phượng (Đồng Tháp) 04:30 - 12:00
Thời gian: 07:30
Phan Thiết Bến xe Cao Lãnh Ghế ngồi 28 chỗ 0