Phan Thiết

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phan Thiết ngày 27/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 13:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 11:30 - 16:00
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 19:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Quang Thạch 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 16 chỗ 105.000
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 07:30 - 11:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine Vip 5 chỗ 200.000
Liên Hưng 02:00 - 06:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 15:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 22:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Hà Linh 01:55 - 05:25
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 14:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 07:30 - 11:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine Vip 5 chỗ 200.000
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 13:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 13:45 - 18:15
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 22:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 04:00
Thời gian: 06:30
Phan Thiết Ngã 3 Trung Lương Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 18:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 07:00
Thời gian: 09:30
Phan Thiết Bến xe Cao Lãnh Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 01:20 - 05:50
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 15:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 20:00 - 00:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Kumho Samco 01:00 - 05:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 135.000
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 12:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 21:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 02:30 - 07:00
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 15:30 - 20:00
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 07:30 - 12:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine Vip 5 chỗ 250.000
Liên Hưng 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 18:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 21:30 - 08:00
Thời gian: 10:30
Phan Thiết Bến Xe Hồng Ngự Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 00:45 - 05:15
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Liên Hưng 03:00 - 07:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 19:20
Thời gian: 04:50
Phan Thiết Sân bay Tân Sơn Nhất Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 07:30 - 12:05
Thời gian: 04:35
Phan Thiết VP Bình Thạnh Limousine Vip 5 chỗ 250.000
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 12:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 21:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 0