Phan Thiết

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phan Thiết ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Hưng 01:45 - 05:45
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 19:20 - 23:50
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 23:45 - 05:05
Thời gian: 05:20
Phan Thiết Củ Chi Giường nằm 45 chỗ 180.000
Hạnh Tuyên 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Phan Thiết VP Quận 10 Giường nằm 40 chỗ 180.000
Liên Hưng 20:45 - 03:05
Thời gian: 06:20
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 14:15 - 02:05
Thời gian: 11:50
Phan Thiết Thiền Viện Đông Lai Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 16:45 - 03:35
Thời gian: 10:50
Phan Thiết Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 19:20 - 04:45
Thời gian: 09:25
Phan Thiết Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 16:45 - 01:35
Thời gian: 08:50
Phan Thiết Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:45 - 07:05
Thời gian: 14:20
Phan Thiết Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 23:15 - 07:05
Thời gian: 07:50
Phan Thiết Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 23:15 - 11:35
Thời gian: 12:20
Phan Thiết Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 02:15 - 06:15
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 19:45 - 23:45
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 14:15 - 18:55
Thời gian: 04:40
Phan Thiết Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 160.000
Xuân Thảo 18:50 - 03:52
Thời gian: 09:02
Phan Thiết Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 750.000
Liên Hưng 22:20 - 05:05
Thời gian: 06:45
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 20:45 - 06:35
Thời gian: 09:50
Phan Thiết Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 18:15 - 05:05
Thời gian: 10:50
Phan Thiết Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 250.000
Minh Phượng (Đồng Tháp) 04:30 - 12:00
Thời gian: 07:30
Phan Thiết Bến xe Cao Lãnh Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Liên Hưng 18:15 - 03:05
Thời gian: 08:50
Phan Thiết Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 18:15 - 08:35
Thời gian: 14:20
Phan Thiết Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 19:20 - 06:30
Thời gian: 11:10
Phan Thiết Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:45 - 02:35
Thời gian: 09:50
Phan Thiết Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 11:15 - 15:15
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 130.000
Liên Hưng 21:45 - 02:25
Thời gian: 04:40
Phan Thiết Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 16:45 - 20:45
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:45 - 23:05
Thời gian: 06:20
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 14:15 - 20:35
Thời gian: 06:20
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 14:15 - 01:35
Thời gian: 11:20
Phan Thiết Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:45 - 19:45
Thời gian: 03:00
Phan Thiết Ngã ba Dầu Giây Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 00:40 - 05:25
Thời gian: 04:45
Phan Thiết Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 150.000
Hà Linh 01:30 - 09:30
Thời gian: 08:00
Phan Thiết Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 240.000
Liên Hưng 18:15 - 09:35
Thời gian: 15:20
Phan Thiết Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 310.000
Liên Hưng 19:20 - 09:30
Thời gian: 14:10
Phan Thiết Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 300.000
Liên Hưng 02:45 - 06:45
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 20:45 - 01:25
Thời gian: 04:40
Phan Thiết Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 160.000
Liên Hưng 16:45 - 21:25
Thời gian: 04:40
Phan Thiết Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 23:45 - 06:35
Thời gian: 06:50
Phan Thiết Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 23:15 - 05:35
Thời gian: 06:20
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 20:45 - 08:05
Thời gian: 11:20
Phan Thiết Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 23:15 - 10:05
Thời gian: 10:50
Phan Thiết Bến xe Sóc Trăng Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 00:35 - 05:20
Thời gian: 04:45
Phan Thiết Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 23:15 - 08:05
Thời gian: 08:50
Phan Thiết Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 23:15 - 13:35
Thời gian: 14:20
Phan Thiết Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 22:20 - 09:30
Thời gian: 11:10
Phan Thiết Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 21:45 - 04:35
Thời gian: 06:50
Phan Thiết Bến Xe Bến Tre Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 01:05 - 05:05
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 130.000
Liên Hưng 15:15 - 19:15
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 23:45 - 04:25
Thời gian: 04:40
Phan Thiết Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hạnh Tuyên 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Phan Thiết VP Quận 10 Limousine 9 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:20 - 02:05
Thời gian: 06:45
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 210.000
Liên Hưng 21:45 - 07:50
Thời gian: 10:05
Phan Thiết Duyên Hải Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 20:45 - 08:35
Thời gian: 11:50
Phan Thiết Thiền Viện Đông Lai Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 22:20 - 06:45
Thời gian: 08:25
Phan Thiết Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 23:15 - 04:00
Thời gian: 04:45
Phan Thiết Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 150.000
Liên Hưng 16:45 - 08:05
Thời gian: 15:20
Phan Thiết Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 310.000
Liên Hưng 18:15 - 02:05
Thời gian: 07:50
Phan Thiết Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 18:15 - 06:35
Thời gian: 12:20
Phan Thiết Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 00:30 - 04:30
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 130.000
Liên Hưng 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 130.000
Liên Hưng 22:20 - 02:50
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Ngã Tư An Sương Giường nằm 45 chỗ 160.000
Quang Thạch 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
Phan Thiết Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 16 chỗ 105.000
Liên Hưng 18:15 - 00:35
Thời gian: 06:20
Phan Thiết Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 21:45 - 06:35
Thời gian: 08:50
Phan Thiết Bến Xe Trà Vinh Giường nằm 45 chỗ 260.000
Liên Hưng 14:15 - 00:05
Thời gian: 09:50
Phan Thiết Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 19:20 - 03:45
Thời gian: 08:25
Phan Thiết Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 230.000
Liên Hưng 01:00 - 05:05
Thời gian: 04:05
Phan Thiết Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 150.000
Hà Linh 02:30 - 10:30
Thời gian: 08:00
Phan Thiết Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 46 chỗ (2s) 240.000
Liên Hưng 16:45 - 00:35
Thời gian: 07:50
Phan Thiết Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:45 - 05:05
Thời gian: 12:20
Phan Thiết Bến Xe Bạc Liêu Giường nằm 45 chỗ 270.000