Phan Thiết

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phan Thiết ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 12:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 21:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 18:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 14:30 - 18:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 08:30 - 12:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 17:30 - 21:00
Thời gian: 03:30
Phan Thiết Bến xe Hố Nai Limousine 9 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limousine 10:30 - 14:25
Thời gian: 03:55
Phan Thiết Bến xe Biên Hoà Limousine 9 chỗ 180.000