Phan Rang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phan Rang ngày 26/05/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trà Lan Viên 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Phan Rang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Trà Lan Viên 22:30 - 06:30
Thời gian: 08:00
Phan Rang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Trà Lan Viên 22:30 - 05:30
Thời gian: 07:00
Phan Rang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000
Trà Lan Viên 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Phan Rang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Trà Lan Viên 23:30 - 07:30
Thời gian: 08:00
Phan Rang Bến xe CV 23/9 Giường nằm 42 chỗ 190.000
Trà Lan Viên 23:30 - 06:30
Thời gian: 07:00
Phan Rang Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 190.000