Mậu A

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Mậu A ngày 22/02/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
VietBus 17:55 - 00:10
Thời gian: 06:15
Mậu A Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 200.000
VietBus 10:15 - 11:40
Thời gian: 01:25
Mậu A Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường đơn 44 chỗ 80.000
VietBus 10:15 - 12:40
Thời gian: 02:25
Mậu A Bến xe Sa Pa Giường đơn 44 chỗ 130.000
VietBus 12:45 - 13:20
Thời gian: 00:35
Mậu A Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 30.000
VietBus 10:15 - 10:50
Thời gian: 00:35
Mậu A Bảo Hà Giường đơn 44 chỗ 30.000
VietBus 12:45 - 15:10
Thời gian: 02:25
Mậu A Bến xe Sa Pa Giường đôi 54 chỗ 130.000
VietBus 17:55 - 19:40
Thời gian: 01:45
Mậu A Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 60.000
VietBus 12:45 - 14:10
Thời gian: 01:25
Mậu A Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 80.000
VietBus 13:25 - 15:10
Thời gian: 01:45
Mậu A Bến Xe Phú Thọ Giường đơn 44 chỗ 70.000
VietBus 10:45 - 12:10
Thời gian: 01:25
Mậu A Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường đôi 54 chỗ 80.000
VietBus 08:25 - 10:10
Thời gian: 01:45
Mậu A Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 70.000
VietBus 10:45 - 11:20
Thời gian: 00:35
Mậu A Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 30.000