Lào Cai

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Lào Cai ngày 21/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Việt 06:00 - 10:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 12:00 - 16:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 18:00 - 22:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Hải Vân 20:55 - 05:55
Thời gian: 09:00
Lào Cai Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 230.000
Phúc Xuyên 08:00 - 14:55
Thời gian: 06:55
Lào Cai Hải Phòng Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 11:45 - 12:03
Thời gian: 00:18
Lào Cai Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 360.000
Phúc Xuyên 07:15 - 13:21
Thời gian: 06:06
Lào Cai Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 16:45 - 23:36
Thời gian: 06:51
Lào Cai Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 320.000
Sao Việt 06:00 - 13:15
Thời gian: 07:15
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 21:40 - 01:40
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 140.000
Phúc Xuyên 16:45 - 18:44
Thời gian: 01:59
Lào Cai Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 130.000
Phúc Xuyên 07:15 - 10:34
Thời gian: 03:19
Lào Cai Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hải Vân 05:00 - 07:35
Thời gian: 02:35
Lào Cai Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 44 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 16:45 - 20:30
Thời gian: 03:45
Lào Cai Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 180.000
Sao Việt 23:00 - 04:45
Thời gian: 05:45
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 07:00 - 11:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 13:00 - 17:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 19:30 - 00:15
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Hải Vân 21:40 - 06:40
Thời gian: 09:00
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 230.000
Phúc Xuyên 07:15 - 13:00
Thời gian: 05:45
Lào Cai Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 16:45 - 02:54
Thời gian: 10:09
Lào Cai Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 400.000
Phúc Xuyên 08:00 - 15:33
Thời gian: 07:33
Lào Cai Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 16:45 - 01:09
Thời gian: 08:24
Lào Cai Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 360.000
Sao Việt 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Lào Cai Yên Bái 9 Giường nằm 46 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 07:15 - 08:31
Thời gian: 01:16
Lào Cai Mậu A Giường nằm 45 chỗ 100.000
Sao Việt 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 46 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 08:00 - 11:19
Thời gian: 03:19
Lào Cai Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 160.000
Khánh Thủy 01:05 - 03:45
Thời gian: 02:40
Lào Cai Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 07:15 - 12:13
Thời gian: 04:58
Lào Cai Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 210.000
Sao Việt 06:00 - 11:45
Thời gian: 05:45
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 08:00 - 12:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 14:00 - 18:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 20:30 - 01:15
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Thiên Hà 20:30 - 23:00
Thời gian: 02:30
Lào Cai Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 08:00 - 14:19
Thời gian: 06:19
Lào Cai Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 220.000
Thiên Hà 20:00 - 22:30
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bãi Cháy Giường nằm 46 chỗ 450.000
Phúc Xuyên 08:00 - 16:08
Thời gian: 08:08
Lào Cai Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 45 chỗ 320.000
Kiên Thủy 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Lào Cai Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Sao Việt 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 46 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:14
Thời gian: 01:59
Lào Cai Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 130.000
Hải Vân 20:55 - 03:25
Thời gian: 06:30
Lào Cai Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 190.000
Phúc Xuyên 16:45 - 20:04
Thời gian: 03:19
Lào Cai Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hải Vân 20:55 - 04:55
Thời gian: 08:00
Lào Cai Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 16:45 - 21:43
Thời gian: 04:58
Lào Cai Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 200.000
Sao Việt 11:00 - 15:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 17:00 - 21:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:30 - 04:15
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 08:00 - 13:15
Thời gian: 05:15
Lào Cai Hà Nội Giường nằm 45 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 07:33
Thời gian: 00:18
Lào Cai Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 360.000
Phúc Xuyên 07:15 - 14:08
Thời gian: 06:53
Lào Cai Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 16:45 - 02:24
Thời gian: 09:39
Lào Cai Tiên Yên Giường nằm 45 chỗ 380.000
Sao Việt 23:00 - 06:15
Thời gian: 07:15
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 21:40 - 00:10
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 130.000
Phúc Xuyên 16:45 - 18:01
Thời gian: 01:16
Lào Cai Mậu A Giường nằm 45 chỗ 100.000
Hải Vân 21:40 - 04:10
Thời gian: 06:30
Lào Cai Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 190.000
Hải Vân 05:00 - 09:25
Thời gian: 04:25
Lào Cai Cầu Lai Hà Giường nằm 44 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 08:00 - 12:15
Thời gian: 04:15
Lào Cai Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 180.000
Sao Việt 18:00 - 23:45
Thời gian: 05:45
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 09:00 - 13:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 15:00 - 19:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 22:00 - 02:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Khánh Thủy 00:25 - 03:45
Thời gian: 03:20
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 16:45 - 22:30
Thời gian: 05:45
Lào Cai Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 07:15 - 14:43
Thời gian: 07:28
Lào Cai Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 16:45 - 00:23
Thời gian: 07:38
Lào Cai Hạ Long Giường nằm 45 chỗ 320.000
Sao Việt 10:00 - 17:15
Thời gian: 07:15
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 20:55 - 23:25
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 130.000
Phúc Xuyên 08:00 - 09:59
Thời gian: 01:59
Lào Cai Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 130.000
Hải Vân 20:55 - 04:05
Thời gian: 07:10
Lào Cai Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Vân 05:00 - 08:10
Thời gian: 03:10
Lào Cai Phong Thổ Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hải Vân 21:40 - 05:40
Thời gian: 08:00
Lào Cai Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 210.000
Tiến Long 06:00 - 12:20
Thời gian: 06:20
Lào Cai Bến xe Quất Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Việt 10:00 - 14:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 16:00 - 20:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:00 - 03:45
Thời gian: 04:45
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Thiên Việt 19:10 - 00:10
Thời gian: 05:00
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 08:00 - 13:47
Thời gian: 05:47
Lào Cai Hưng Yên Giường nằm 45 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 07:15 - 15:33
Thời gian: 08:18
Lào Cai Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 360.000
Phúc Xuyên 16:45 - 22:51
Thời gian: 06:06
Lào Cai Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 280.000
Sao Việt 18:00 - 01:15
Thời gian: 07:15
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 20:55 - 00:55
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 140.000
Phúc Xuyên 08:00 - 09:16
Thời gian: 01:16
Lào Cai Mậu A Giường nằm 45 chỗ 100.000
Hải Vân 21:40 - 04:50
Thời gian: 07:10
Lào Cai Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Vân 05:00 - 09:55
Thời gian: 04:55
Lào Cai Nậm Nhùn Giường nằm 44 chỗ 220.000
Phúc Xuyên 07:15 - 11:00
Thời gian: 03:45
Lào Cai Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 180.000
Sao Việt 10:00 - 15:45
Thời gian: 05:45
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000