Lào Cai

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Lào Cai ngày 20/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Việt 06:00 - 10:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 09:00 - 13:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 12:00 - 16:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 15:00 - 19:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 18:00 - 22:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 22:00 - 02:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Thiên Hà 20:30 - 23:00
Thời gian: 02:30
Lào Cai Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 23:00 - 06:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 23:00 - 05:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 07:00 - 11:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 10:00 - 14:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 13:00 - 17:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 16:00 - 20:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 19:30 - 23:50
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:00 - 03:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 07:15 - 16:13
Thời gian: 08:58
Lào Cai Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 360.000
Phúc An 01:15 - 04:15
Thời gian: 03:00
Lào Cai Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 100.000
Sao Việt 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 18:00 - 01:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 10:00 - 15:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 19:30 - 00:30
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Kiên Thủy 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Lào Cai Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tiến Long 06:00 - 12:20
Thời gian: 06:20
Lào Cai Bến xe Quất Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Việt 08:00 - 12:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 11:00 - 15:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 14:00 - 18:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 17:00 - 21:20
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 20:30 - 00:50
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:30 - 03:50
Thời gian: 04:20
Lào Cai Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 10:00 - 17:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 12:00 - 17:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Thiên Hà 20:00 - 22:30
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bãi Cháy Giường nằm 46 chỗ 450.000
Sao Việt 06:00 - 13:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Sao Việt 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000