Lào Cai

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Lào Cai ngày 27/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Vân 20:55 - 05:55
Thời gian: 09:00
Lào Cai Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 21:40 - 06:40
Thời gian: 09:00
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 230.000
Thiên Hà 20:30 - 23:00
Thời gian: 02:30
Lào Cai Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 280.000
Khánh Thủy 00:25 - 03:45
Thời gian: 03:20
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 200.000
Thiên Việt 19:10 - 00:10
Thời gian: 05:00
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 13:40 - 18:30
Thời gian: 04:50
Lào Cai Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thiên Hà 20:00 - 22:30
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bãi Cháy Giường nằm 46 chỗ 450.000
Phúc Xuyên 13:40 - 21:10
Thời gian: 07:30
Lào Cai Tiên Yên Giường nằm 40 chỗ 410.000
Phúc Xuyên 13:40 - 21:40
Thời gian: 08:00
Lào Cai Hà Cối Giường nằm 40 chỗ 450.000
Phúc Xuyên 13:40 - 20:00
Thời gian: 06:20
Lào Cai Hạ Long Giường nằm 40 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 13:40 - 19:10
Thời gian: 05:30
Lào Cai Mạo Khê Giường nằm 40 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 13:40 - 20:40
Thời gian: 07:00
Lào Cai Bến Xe Mông Dương Giường nằm 40 chỗ 360.000
Kiên Thủy 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Lào Cai Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phương Huy 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Lào Cai Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hải Vân 20:55 - 23:25
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 130.000
Hải Vân 20:55 - 00:55
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 140.000
Hải Vân 21:40 - 00:10
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 130.000
Hải Vân 21:40 - 01:40
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 140.000
Phúc Xuyên 13:40 - 15:50
Thời gian: 02:10
Lào Cai Yên Bái K120 Giường nằm 40 chỗ 130.000
Phúc Xuyên 13:40 - 15:00
Thời gian: 01:20
Lào Cai Mậu A Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hải Vân 20:55 - 03:25
Thời gian: 06:30
Lào Cai Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 190.000
Hải Vân 20:55 - 04:05
Thời gian: 07:10
Lào Cai Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Vân 21:40 - 04:10
Thời gian: 06:30
Lào Cai Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 190.000
Hải Vân 21:40 - 04:50
Thời gian: 07:10
Lào Cai Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 13:40 - 16:50
Thời gian: 03:10
Lào Cai Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 160.000
Hải Vân 05:00 - 09:25
Thời gian: 04:25
Lào Cai Cầu Lai Hà Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Vân 05:00 - 08:10
Thời gian: 03:10
Lào Cai Phong Thổ Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hải Vân 05:00 - 07:35
Thời gian: 02:35
Lào Cai Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 44 chỗ 90.000
Hải Vân 05:00 - 09:55
Thời gian: 04:55
Lào Cai Nậm Nhùn Giường nằm 44 chỗ 220.000
Khánh Thủy 01:05 - 03:45
Thời gian: 02:40
Lào Cai Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 100.000
Hải Vân 20:55 - 04:55
Thời gian: 08:00
Lào Cai Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 210.000
Hải Vân 21:40 - 05:40
Thời gian: 08:00
Lào Cai Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 13:40 - 17:20
Thời gian: 03:40
Lào Cai Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 13:40 - 18:00
Thời gian: 04:20
Lào Cai Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Tiến Long 06:00 - 12:20
Thời gian: 06:20
Lào Cai Bến xe Quất Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000