Lào Cai

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Lào Cai ngày 25/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Việt 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 12:00 - 17:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Hải Vân 20:55 - 05:55
Thời gian: 09:00
Lào Cai Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 0
Phúc Xuyên 07:15 - 07:33
Thời gian: 00:18
Lào Cai Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 0
Sao Việt 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 46 chỗ 80.000
Sao Việt 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hải Vân 05:00 - 09:25
Thời gian: 04:25
Lào Cai Cầu Lai Hà Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 21:40 - 05:40
Thời gian: 08:00
Lào Cai Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 0
Sao Việt 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 19:30 - 00:30
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Hải Vân 21:40 - 06:40
Thời gian: 09:00
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 0
Kiên Thủy 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Lào Cai Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 0
Sao Việt 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Lào Cai Yên Bái 9 Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hải Vân 20:55 - 03:25
Thời gian: 06:30
Lào Cai Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 05:00 - 08:10
Thời gian: 03:10
Lào Cai Phong Thổ Giường nằm 44 chỗ 0
Tiến Long 06:00 - 12:20
Thời gian: 06:20
Lào Cai Bến xe Quất Lâm Giường nằm 40 chỗ 0
Sao Việt 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 17:00 - 22:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Thiên Hà 20:00 - 22:30
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bãi Cháy Giường nằm 46 chỗ 0
Sao Việt 06:00 - 13:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 21:40 - 01:40
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 0
Phúc An 01:55 - 04:55
Thời gian: 03:00
Lào Cai Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hải Vân 20:55 - 04:55
Thời gian: 08:00
Lào Cai Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 0
Sao Việt 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Khánh Thủy 00:25 - 03:45
Thời gian: 03:20
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 0
Sao Việt 18:00 - 01:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 20:55 - 23:25
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 21:40 - 04:10
Thời gian: 06:30
Lào Cai Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 05:00 - 07:35
Thời gian: 02:35
Lào Cai Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 44 chỗ 0
Sao Việt 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 20:30 - 01:30
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Thiên Hà 20:30 - 23:00
Thời gian: 02:30
Lào Cai Hà Nội Giường nằm 46 chỗ 0
Sao Việt 10:00 - 17:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 20:55 - 00:55
Thời gian: 04:00
Lào Cai Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 20:55 - 04:05
Thời gian: 07:10
Lào Cai Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 05:00 - 09:55
Thời gian: 04:55
Lào Cai Nậm Nhùn Giường nằm 44 chỗ 0
Sao Việt 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Sao Việt 10:00 - 15:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Sao Việt 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Lào Cai 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 210.000
Thiên Việt 19:10 - 00:10
Thời gian: 05:00
Lào Cai Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Sao Việt 23:00 - 06:30
Thời gian: 07:30
Lào Cai Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 280.000
Hải Vân 21:40 - 00:10
Thời gian: 02:30
Lào Cai Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 21:40 - 04:50
Thời gian: 07:10
Lào Cai Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 0
Khánh Thủy 01:05 - 03:45
Thời gian: 02:40
Lào Cai Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 0
Sao Việt 23:00 - 05:00
Thời gian: 06:00
Lào Cai Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000