Hạ Long

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hạ Long ngày 23/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ninh Quỳnh 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
Hạ Long 164 Cổ Linh, Thạch Bàn Xe VIP 9 Chỗ 180.000
Ninh Quỳnh 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Hạ Long 164 Cổ Linh, Thạch Bàn Xe VIP 9 Chỗ 180.000
Ninh Quỳnh 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Hạ Long 164 Cổ Linh, Thạch Bàn Xe VIP 9 Chỗ 180.000
Việt Sơn Anh 10:00 - 04:40
Thời gian: 18:40
Hạ Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 450.000
Ninh Quỳnh 17:00 - 20:30
Thời gian: 03:30
Hạ Long 164 Cổ Linh, Thạch Bàn Xe VIP 9 Chỗ 180.000
Ninh Quỳnh 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Hạ Long 164 Cổ Linh, Thạch Bàn Xe VIP 9 Chỗ 180.000
Ninh Quỳnh 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Hạ Long 164 Cổ Linh, Thạch Bàn Xe VIP 9 Chỗ 180.000
Ninh Quỳnh 19:00 - 22:30
Thời gian: 03:30
Hạ Long 164 Cổ Linh, Thạch Bàn Xe VIP 9 Chỗ 180.000