Đông Triều

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đông Triều ngày 24/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 12:52 - 13:13
Thời gian: 00:21
Đông Triều Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 21:50 - 22:11
Thời gian: 00:21
Đông Triều Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 60.000
Cường Lan 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Đông Triều Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 12:52 - 17:42
Thời gian: 04:50
Đông Triều Mậu A Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 12:52 - 16:59
Thời gian: 04:07
Đông Triều Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 190.000
Phúc Xuyên 21:50 - 01:57
Thời gian: 04:07
Đông Triều Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 21:50 - 02:40
Thời gian: 04:50
Đông Triều Mậu A Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 12:52 - 15:39
Thời gian: 02:47
Đông Triều Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 21:50 - 00:37
Thời gian: 02:47
Đông Triều Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 160.000
Cường Lan 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Đông Triều Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 300.000
Phúc Xuyên 12:52 - 19:43
Thời gian: 06:51
Đông Triều Sapa Giường nằm 45 chỗ 330.000
Phúc Xuyên 12:52 - 18:58
Thời gian: 06:06
Đông Triều Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 12:52 - 18:06
Thời gian: 05:14
Đông Triều Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 21:50 - 03:04
Thời gian: 05:14
Đông Triều Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 21:50 - 04:41
Thời gian: 06:51
Đông Triều Sapa Giường nằm 45 chỗ 330.000
Phúc Xuyên 21:50 - 03:56
Thời gian: 06:06
Đông Triều Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 12:52 - 15:13
Thời gian: 02:21
Đông Triều Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 21:50 - 00:11
Thời gian: 02:21
Đông Triều Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 12:52 - 14:00
Thời gian: 01:08
Đông Triều Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 21:50 - 22:58
Thời gian: 01:08
Đông Triều Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 90.000