Đông Triều

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đông Triều ngày 27/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 07:30 - 09:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:30 - 12:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:00 - 16:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:00 - 19:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 08:45
Thời gian: 00:45
Đông Triều Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 08:30 - 10:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:00 - 14:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:00 - 17:15
Thời gian: 02:15
Đông Triều Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 19:30 - 21:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Cường Lan 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Đông Triều Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 300.000
Phúc Xuyên 07:00 - 09:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:00 - 12:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:30 - 15:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:30 - 18:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 08:30
Thời gian: 00:30
Đông Triều Sao Đỏ tại 99 TQ Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
Phúc Xuyên 06:30 - 08:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:30 - 11:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:00 - 15:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:00 - 18:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 08:20
Thời gian: 00:20
Đông Triều Sao Đỏ sau 99 TQ Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 09:10
Thời gian: 01:10
Đông Triều Sau chốt Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 08:00 - 10:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:00 - 13:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:30 - 16:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:30 - 19:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Cường Lan 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Đông Triều Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 09:00 - 11:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:30 - 14:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:30 - 17:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 10:20
Thời gian: 02:20
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Đông Triều Trước chốt Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 60.000