Đông Triều

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đông Triều ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 07:00 - 07:25
Thời gian: 00:25
Đông Triều Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Cường Lan 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Đông Triều Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 21:50 - 00:37
Thời gian: 02:47
Đông Triều Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 21:50 - 04:41
Thời gian: 06:51
Đông Triều Sapa Giường nằm 45 chỗ 330.000
Phúc Xuyên 12:52 - 14:00
Thời gian: 01:08
Đông Triều Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 07:30 - 09:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:30 - 12:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:00 - 16:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:00 - 19:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:00 - 07:40
Thời gian: 00:40
Đông Triều Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 12:52 - 17:42
Thời gian: 04:50
Đông Triều Mậu A Giường nằm 45 chỗ 210.000
Cường Lan 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Đông Triều Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 300.000
Phúc Xuyên 21:50 - 03:56
Thời gian: 06:06
Đông Triều Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Đông Triều Bắc Ninh VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 08:00 - 10:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:00 - 13:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:30 - 16:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:30 - 19:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 21:50 - 22:11
Thời gian: 00:21
Đông Triều Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 12:52 - 15:39
Thời gian: 02:47
Đông Triều Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 21:50 - 03:04
Thời gian: 05:14
Đông Triều Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Đông Triều Quế Võ VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 07:00 - 09:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:00 - 12:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:30 - 15:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:30 - 18:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:00 - 15:40
Thời gian: 00:40
Đông Triều Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 21:50 - 02:40
Thời gian: 04:50
Đông Triều Mậu A Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 12:52 - 18:06
Thời gian: 05:14
Đông Triều Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Đông Triều Bắc Ninh VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 09:30 - 11:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:00 - 15:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:00 - 18:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:52 - 13:13
Thời gian: 00:21
Đông Triều Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 12:52 - 16:59
Thời gian: 04:07
Đông Triều Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 190.000
Phúc Xuyên 12:52 - 19:43
Thời gian: 06:51
Đông Triều Sapa Giường nằm 45 chỗ 330.000
Phúc Xuyên 12:52 - 15:13
Thời gian: 02:21
Đông Triều Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Đông Triều Quế Võ VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 08:30 - 10:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:30 - 13:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:00 - 17:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 18:00 - 20:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:00 - 15:25
Thời gian: 00:25
Đông Triều Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 21:50 - 01:57
Thời gian: 04:07
Đông Triều Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 12:52 - 18:58
Thời gian: 06:06
Đông Triều Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 21:50 - 00:11
Thời gian: 02:21
Đông Triều Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 21:50 - 22:58
Thời gian: 01:08
Đông Triều Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 09:00 - 11:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:30 - 14:40
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:00 - 17:15
Thời gian: 02:15
Đông Triều Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 20:00 - 22:10
Thời gian: 02:10
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000