Đông Triều

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đông Triều ngày 27/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 08:15 - 10:00
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:15 - 11:00
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:15 - 12:00
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:45 - 12:30
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:45 - 15:30
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:00
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:45 - 16:30
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:15 - 17:00
Thời gian: 01:45
Đông Triều Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:15 - 18:00
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:15 - 19:00
Thời gian: 01:45
Đông Triều Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 19:00 - 19:40
Thời gian: 00:40
Đông Triều Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 70.000
Cường Lan 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Đông Triều Bến Xe Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 19:00 - 23:10
Thời gian: 04:10
Đông Triều Mậu A Giường nằm 40 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 19:00 - 22:20
Thời gian: 03:20
Đông Triều Yên Bái K120 Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phúc Xuyên 19:00 - 21:20
Thời gian: 02:20
Đông Triều Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 160.000
Cường Lan 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Đông Triều Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 300.000
Phúc Xuyên 19:00 - 01:10
Thời gian: 06:10
Đông Triều Bến Xe SaPa Giường nằm 40 chỗ 330.000
Phúc Xuyên 19:00 - 00:30
Thời gian: 05:30
Đông Triều Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 19:00 - 23:50
Thời gian: 04:50
Đông Triều Bảo Hà Giường nằm 40 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 19:00 - 20:50
Thời gian: 01:50
Đông Triều Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 19:00 - 20:10
Thời gian: 01:10
Đông Triều Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 90.000