Bến xe Yên Thành

Địa chỉ
Khối 1, thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Thành ngày 22/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 11:15 - 18:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Yên Thành Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 11:15 - 19:45
Thời gian: 08:30
Bến xe Yên Thành Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 11:15 - 20:00
Thời gian: 08:45
Bến xe Yên Thành Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 11:15 - 17:30
Thời gian: 06:15
Bến xe Yên Thành Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 23:15 - 05:30
Thời gian: 06:15
Bến xe Yên Thành Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 23:15 - 06:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Yên Thành Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000