Bến xe Vĩnh Lộc

Địa chỉ
Thị trấn Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Vĩnh Lộc ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trung Dũng (Hải Phòng) 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Vĩnh Lộc Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 35 chỗ 95.000
Đạt Hòa (Hùng Phi) 04:00 - 06:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Vĩnh Lộc Bến xe Gia Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hoàng Đông 11:30 - 16:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Vĩnh Lộc Bến xe Tam Bạc Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Hùng Thắng 03:00 - 07:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Vĩnh Lộc Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 100.000