Bến xe thị xã Lai Châu

Địa chỉ
Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe thị xã Lai Châu ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cường Phát 06:30 - 15:00
Thời gian: 08:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hoàng Anh - Lai Châu 18:00 - 01:30
Thời gian: 07:30
Bến xe thị xã Lai Châu Văn phòng Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Anh - Lai Châu 18:00 - 07:30
Thời gian: 13:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 12:40
Thời gian: 06:10
Bến xe thị xã Lai Châu Yên Bái 30 Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 13:05
Thời gian: 06:35
Bến xe thị xã Lai Châu Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 11:20
Thời gian: 04:50
Bến xe thị xã Lai Châu Bảo Hà Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 18:30 - 20:30
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 04:55
Thời gian: 10:35
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 0
Việt Anh 21:15 - 04:15
Thời gian: 07:00
Bến xe thị xã Lai Châu Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Tú 06:45 - 14:45
Thời gian: 08:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường năm 41 chỗ 0
Tuấn Tài 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 23:25
Thời gian: 05:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 03:25
Thời gian: 09:05
Bến xe thị xã Lai Châu Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 20:05
Thời gian: 01:45
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe SaPa Giường nằm 44 chỗ 0
Khánh Thủy 21:45 - 23:55
Thời gian: 02:10
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 08:30
Thời gian: 13:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Vinh Giường năm 41 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 05:55
Thời gian: 11:35
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 0
Bùi Ngọc Dũng 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Kết Đoàn 19:20 - 06:30
Thời gian: 11:10
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Bến xe thị xã Lai Châu Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 0
Khánh Thủy 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Giường nằm 41 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Sa Pa Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 20:55
Thời gian: 02:35
Bến xe thị xã Lai Châu Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 21:15 - 23:15
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 0
Việt Anh 22:15 - 05:15
Thời gian: 07:00
Bến xe thị xã Lai Châu Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Thủy 19:30 - 03:40
Thời gian: 08:10
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 0
Kết Đoàn 19:20 - 03:25
Thời gian: 08:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Sơn Phương 05:00 - 13:33
Thời gian: 08:33
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 00:55
Thời gian: 06:35
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 04:05
Thời gian: 09:45
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 22:25
Thời gian: 04:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bảo Hà Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 21:30
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 15:00
Thời gian: 08:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 21:15 - 05:15
Thời gian: 08:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường năm 41 chỗ 0
Hoàng Anh - Lai Châu 18:00 - 01:00
Thời gian: 07:00
Bến xe thị xã Lai Châu Văn phòng Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Yến - Hà Nội 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
Bến xe thị xã Lai Châu Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 0
Khánh Thủy 19:30 - 23:00
Thời gian: 03:30
Bến xe thị xã Lai Châu Tú Lệ Giường nằm 41 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Bến xe thị xã Lai Châu Quảng Trường Ga Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 18:20 - 21:25
Thời gian: 03:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Lu Giường nằm 44 chỗ 0
Khánh Thủy 21:45 - 00:25
Thời gian: 02:40
Bến xe thị xã Lai Châu Lào Cai Giường nằm 41 chỗ 0
Bùi Ngọc Dũng 04:30 - 13:30
Thời gian: 09:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Thủy 21:45 - 03:45
Thời gian: 06:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 0
Kết Đoàn 19:20 - 04:35
Thời gian: 09:15
Bến xe thị xã Lai Châu Quán 599 Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 12:10
Thời gian: 05:40
Bến xe thị xã Lai Châu Mậu A Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 13:25
Thời gian: 06:55
Bến xe thị xã Lai Châu Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe thị xã Lai Châu Xuân Giao Giường nằm 44 chỗ 0
Trần Phương 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Ghế ngồi 30 chỗ 0
Hải Vân 06:30 - 13:45
Thời gian: 07:15
Bến xe thị xã Lai Châu Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 0