Bến xe thị xã Lai Châu

Địa chỉ
Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe thị xã Lai Châu ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Vân 06:30 - 15:00
Thời gian: 08:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 280.000
Khánh Thủy 19:30 - 03:40
Thời gian: 08:10
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 280.000
Kết Đoàn 19:20 - 03:25
Thời gian: 08:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 260.000
Hoàng Yến - Hà Nội 18:30 - 05:00
Thời gian: 10:30
Bến xe thị xã Lai Châu Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 400.000
Hải Vân 18:20 - 00:55
Thời gian: 06:35
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hải Vân 18:20 - 04:05
Thời gian: 09:45
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hải Vân 18:20 - 21:25
Thời gian: 03:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Lu Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 21:30
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 100.000
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 08:30
Thời gian: 13:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Vinh Giường năm 41 chỗ 500.000
Hải Vân 18:20 - 05:55
Thời gian: 11:35
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 280.000
Hoàng Yến - Hà Nội 21:15 - 05:15
Thời gian: 08:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường năm 41 chỗ 280.000
Kết Đoàn 19:20 - 06:30
Thời gian: 11:10
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 360.000
Việt Anh 18:30 - 02:45
Thời gian: 08:15
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 370.000
Khánh Thủy 19:30 - 23:00
Thời gian: 03:30
Bến xe thị xã Lai Châu Tú Lệ Giường nằm 41 chỗ 100.000
Hải Vân 06:30 - 11:20
Thời gian: 04:50
Bến xe thị xã Lai Châu Bảo Hà Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Vân 18:20 - 20:05
Thời gian: 01:45
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe SaPa Giường nằm 44 chỗ 50.000
Khánh Thủy 21:45 - 23:55
Thời gian: 02:10
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 100.000
Bùi Ngọc Dũng 04:30 - 13:30
Thời gian: 09:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Việt Anh 21:15 - 04:15
Thời gian: 07:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 260.000
Kết Đoàn 19:20 - 04:35
Thời gian: 09:15
Bến xe thị xã Lai Châu Quán 599 Giường nằm 40 chỗ 340.000
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Bến xe thị xã Lai Châu Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 400.000
Khánh Thủy 19:30 - 00:00
Thời gian: 04:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hải Vân 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe thị xã Lai Châu Xuân Giao Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hải Vân 18:20 - 22:25
Thời gian: 04:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bảo Hà Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hoàng Yến - Hà Nội 21:15 - 23:15
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 100.000
Cường Phát 06:30 - 15:00
Thời gian: 08:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
Bùi Ngọc Dũng 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Tuấn Tài 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hải Vân 06:30 - 12:10
Thời gian: 05:40
Bến xe thị xã Lai Châu Mậu A Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 06:30 - 13:25
Thời gian: 06:55
Bến xe thị xã Lai Châu Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hải Vân 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Sa Pa Giường nằm 44 chỗ 50.000
Trần Phương 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Hải Vân 06:30 - 13:45
Thời gian: 07:15
Bến xe thị xã Lai Châu Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 270.000
Anh Tú 06:45 - 14:45
Thời gian: 08:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khánh Thủy 21:45 - 03:45
Thời gian: 06:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 260.000
Sơn Phương 05:00 - 13:33
Thời gian: 08:33
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hải Vân 06:30 - 12:40
Thời gian: 06:10
Bến xe thị xã Lai Châu Yên Bái 30 Giường nằm 44 chỗ 240.000
Hải Vân 06:30 - 13:05
Thời gian: 06:35
Bến xe thị xã Lai Châu Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 260.000
Hải Vân 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Bến xe thị xã Lai Châu Quảng Trường Ga Giường nằm 44 chỗ 90.000
Hoàng Yến - Hà Nội 18:30 - 20:30
Thời gian: 02:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 100.000
Hải Vân 18:20 - 04:55
Thời gian: 10:35
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 280.000
Hoàng Anh - Lai Châu 17:00 - 03:30
Thời gian: 10:30
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hoàng Yến - Hà Nội 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường năm 41 chỗ 280.000
Việt Anh 10:00 - 21:00
Thời gian: 11:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 400.000
Hải Vân 18:20 - 23:25
Thời gian: 05:05
Bến xe thị xã Lai Châu Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 18:20 - 03:25
Thời gian: 09:05
Bến xe thị xã Lai Châu Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 260.000
Hải Vân 18:20 - 20:55
Thời gian: 02:35
Bến xe thị xã Lai Châu Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 90.000
Khánh Thủy 21:45 - 00:25
Thời gian: 02:40
Bến xe thị xã Lai Châu Lào Cai Giường nằm 41 chỗ 100.000
Việt Anh 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe thị xã Lai Châu Bến xe Vinh Giường nằm 41 chỗ 470.000