Bến xe Thái Nguyên

Địa chỉ
Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thái Nguyên ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trọng Khởi 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phủ Lý Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Vận Tải Chùa Hang 09:35 - 16:35
Thời gian: 07:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 30 chỗ 230.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 13:30 - 05:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 400.000
Sơn Phương 05:00 - 13:33
Thời gian: 08:33
Bến xe Thái Nguyên Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hợp Tác Xã Vận Tải Thống Nhất 06:00 - 07:40
Thời gian: 01:40
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 45 chỗ 55.000
Trường Giang (Bắc Kạn) 10:40 - 13:05
Thời gian: 02:25
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe chợ Đồn Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Hiệu Hương 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Kiên Cường 17:15 - 19:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Triệu Phố 07:35 - 09:45
Thời gian: 02:10
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bến Trại Ghế ngồi 30 chỗ 75.000
Mai Tuyến 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bồng Tiên Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Minh Hải (Gia Lai) 06:00 - 03:20
Thời gian: 21:20
Bến xe Thái Nguyên Bến xe KBang Giường nằm 44 400.000
Thanh Hà 03:00 - 12:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phương Trang Giường nằm 40 chỗ 750.000
Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn 06:20 - 22:20
Thời gian: 16:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 28 chỗ 55.000
Vận Tải Chùa Hang 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Vận Tải Chùa Hang 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 10:45 - 13:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Mạnh Hà 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thăng Thứ 04:30 - 09:10
Thời gian: 04:40
Bến xe Thái Nguyên Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 45 chỗ 120.000
Nông Ánh 16:30 - 20:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phía Bắc Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Hải Nam (Thái Nguyên) 15:00 - 19:15
Thời gian: 04:15
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Lễ Trường 09:00 - 10:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Thái Nguyên Tp Bắc Cạn Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Thùy Dương 11:15 - 16:15
Thời gian: 05:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Dương Thúy 09:15 - 11:15
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 60.000
Lễ Trường 05:20 - 10:00
Thời gian: 04:40
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Mạnh Hà 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Thái Nguyên KCN formosa Giường nằm 40 chỗ 280.000
Vận tải Phú Thọ 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phú Thọ Ghế ngồi 28 chỗ 72.000
Thanh Huyền 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Sa Pa Giường nằm 40 chỗ 260.000
Thái Nguyên 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Sơn Động Ghế ngồi 30 chỗ 60.000
Xưởng Anh 09:10 - 11:10
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Chợ Đồn Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Sự Chuyên 08:45 - 14:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Hoàng Mai Giường nằm 40 chỗ 180.000
Quyền Nga 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Hải Nguyên 09:00 - 11:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Trung Hiếu 13:15 - 17:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Ghế ngồi 35 chỗ 80.000
Thường Lan 04:30 - 10:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Vận Tải Chùa Hang 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hải Nam (Thái Nguyên) 09:00 - 12:50
Thời gian: 03:50
Bến xe Thái Nguyên Phục Hòa Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Khánh Thịnh 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Hải Nam (Thái Nguyên) 09:30 - 12:50
Thời gian: 03:20
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Nam Định Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Thanh Thủy - Thái Nguyên 13:00 - 15:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 60.000
Vận Tải Chùa Hang 08:15 - 14:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Thiên Thảo 04:30 - 14:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 960.000
Khánh Sỹ 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 330.000
Thanh Huyền 10:00 - 15:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Thái Nguyên 333 Phố Mới Giường nằm 40 chỗ 220.000
Khánh Thịnh 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 30 chỗ 50.000
Vận tải Bắc Kạn 10:00 - 13:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe khách Ba Bể Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Mạnh Hà 18:30 - 01:15
Thời gian: 06:45
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000