Bến xe Thái Nguyên

Địa chỉ
Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thái Nguyên ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Quyền Nga 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Kiên Cường 17:15 - 19:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Lễ Trường 05:20 - 10:00
Thời gian: 04:40
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thiên Thảo 04:30 - 14:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Vận tải Phú Thọ 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phú Thọ Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thanh Huyền 10:00 - 15:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Thái Nguyên 333 Phố Mới Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Thịnh 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 30 chỗ 0
Xưởng Anh 09:10 - 11:10
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Chợ Đồn Ghế ngồi 45 chỗ 0
Thanh Thủy - Thái Nguyên 13:00 - 15:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 0
Vận Tải Chùa Hang 08:15 - 14:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Mạnh Hà 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Thái Nguyên KCN formosa Giường nằm 40 chỗ 0
Thăng Thứ 04:30 - 09:10
Thời gian: 04:40
Bến xe Thái Nguyên Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 45 chỗ 0
Thanh Huyền 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Sa Pa Giường nằm 40 chỗ 0
Thái Nguyên 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Sơn Động Ghế ngồi 30 chỗ 0
Lễ Trường 09:00 - 10:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Thái Nguyên Tp Bắc Cạn Ghế ngồi 45 chỗ 0
Mạnh Hà 18:30 - 01:15
Thời gian: 06:45
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Vận Tải Chùa Hang 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phủ Lý Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Vận Tải Chùa Hang 09:35 - 16:35
Thời gian: 07:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 30 chỗ 0
Khánh Sỹ 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 330.000
Sơn Phương 05:00 - 13:33
Thời gian: 08:33
Bến xe Thái Nguyên Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 0
Vận Tải Chùa Hang 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Vận tải Bắc Kạn 10:00 - 13:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe khách Ba Bể Ghế ngồi 28 chỗ 0
Dương Thúy 09:15 - 11:15
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 60.000
Thanh Long (Hải Phòng) 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Triệu Phố 07:35 - 09:45
Thời gian: 02:10
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bến Trại Ghế ngồi 30 chỗ 0
Mai Tuyến 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Bồng Tiên Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 13:30 - 05:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Thanh Hà 03:00 - 12:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phương Trang Giường nằm 40 chỗ 0
Hợp Tác Xã Vận Tải Thống Nhất 06:00 - 07:40
Thời gian: 01:40
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 45 chỗ 0
Trường Giang (Bắc Kạn) 10:40 - 13:05
Thời gian: 02:25
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe chợ Đồn Ghế ngồi 30 chỗ 0
Hiệu Hương 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Nguyên 17:45 - 20:05
Thời gian: 02:20
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 30 chỗ 0
Mạnh Hà 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Quân Thủy 14:30 - 18:18
Thời gian: 03:48
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cửa Đặt Giường nằm 44 chỗ 150.000
Nông Ánh 16:30 - 20:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Phía Bắc Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Nam (Thái Nguyên) 15:00 - 19:15
Thời gian: 04:15
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 30 chỗ 0
Khánh Thịnh 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 30 chỗ 0
Sự Chuyên 08:45 - 14:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Hoàng Mai Giường nằm 40 chỗ 0
Trọng Khởi 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 35 chỗ 0
Trung Hiếu 13:15 - 17:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Ghế ngồi 35 chỗ 0
Thường Lan 04:30 - 10:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Thái Nguyên Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Ghế ngồi 45 chỗ 130.000
Vận Tải Chùa Hang 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hải Nam (Thái Nguyên) 09:00 - 12:50
Thời gian: 03:50
Bến xe Thái Nguyên Phục Hòa Ghế ngồi 28 chỗ 0
Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn 06:20 - 22:20
Thời gian: 16:00
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hải Nam (Thái Nguyên) 09:30 - 12:50
Thời gian: 03:20
Bến xe Thái Nguyên Bến Xe Nam Định Ghế ngồi 30 chỗ 0