Bến xe Thái Bình

Địa chỉ
Tỉnh Lộ 223, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thái Bình ngày 23/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 06:20 - 08:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 10:40 - 12:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 15:20 - 17:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Hải Limousine 17:00 - 05:20
Thời gian: 12:20
Bến xe Thái Bình Bến xe Huế Giường nằm 22 Cabin VIP 550.000
Hải Âu 08:20 - 10:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 13:20 - 15:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 17:30 - 19:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thế Anh 17:50 - 03:50
Thời gian: 10:00
Bến xe Thái Bình Tam Đường Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hải Âu 05:40 - 07:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 09:40 - 11:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 14:40 - 16:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Lan Hưng 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 700.000
Hải Âu 07:40 - 09:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 12:40 - 14:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 16:40 - 18:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thế Anh 17:50 - 04:50
Thời gian: 11:00
Bến xe Thái Bình Văn phòng Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hải Âu 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 11:40 - 13:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thế Anh 17:50 - 02:20
Thời gian: 08:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Sa Pa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hải Âu 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Vĩnh Nhung 05:00 - 16:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000