Bến xe Thái Bình

Địa chỉ
Tỉnh Lộ 223, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thái Bình ngày 22/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 08:20 - 10:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Thái Bình Đồng Văn (Hà Nam) Ghế ngồi 29 chỗ (56) 50.000
Bắc Sơn 19:00 - 01:25
Thời gian: 06:25
Bến xe Thái Bình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 19:00 - 04:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hải Âu 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Thái Bình Phủ Lý Ghế ngồi 29 chỗ (56) 50.000
Toàn Thắng - Điện Biên 17:30 - 07:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 330.000
Thế Anh 17:50 - 02:20
Thời gian: 08:30
Bến xe Thái Bình Tam Đường Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hải Âu 05:40 - 07:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 09:40 - 11:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải An Hòa Bình 07:15 - 11:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Bình Bến Xe khách Bình An Ghế ngồi 29 chỗ 90.000
Hoàng Hải Limousine 17:00 - 07:07
Thời gian: 14:07
Bến xe Thái Bình Bến xe Đà Nẵng Giường nằm 22 Cabin VIP 550.000
Hải Âu 06:20 - 08:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 10:40 - 12:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Vĩnh Nhung 05:00 - 16:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thế Anh 17:50 - 00:50
Thời gian: 07:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Sa Pa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hải Âu 07:40 - 09:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Thái Bình Bình Lục Ghế ngồi 29 chỗ (56) 50.000
Hoàng Hải Limousine 17:00 - 05:20
Thời gian: 12:20
Bến xe Thái Bình Bến xe Huế Giường nằm 22 Cabin VIP 550.000
Thế Anh 17:50 - 03:20
Thời gian: 09:30
Bến xe Thái Bình Văn phòng Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 380.000
Hải Âu 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 11:40 - 13:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Lan Hưng 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 700.000
Ngân Hà 19:00 - 02:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Thái Bình Sapa Giường nằm 40 chỗ 300.000