Bến xe Sơn La

Địa chỉ
Tổ 1, Phường Quyết Tâm, Sơn La, Tỉnh Sơn La
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Sơn La ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khánh Thu 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Sơn La VP xe Khánh Thu Ghế ngồi 28 chỗ 160.000
Mạnh Nhung 20:30 - 00:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Kết Đoàn 20:00 - 09:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Sơn La Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 240.000
Bắc Sơn 20:15 - 02:40
Thời gian: 06:25
Bến xe Sơn La Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Bắc Sơn 20:30 - 03:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Sơn La Bến xe Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 290.000
Hải Nam 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Vịnh Bình 23:00 - 07:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 235.000
Bắc Sơn 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Sơn La Bến Xe Trung tâm Giường nằm 40 chỗ 280.000
Hải Vân 03:35 - 05:40
Thời gian: 02:05
Bến xe Sơn La Bến Xe khách huyện Tuần Giáo Giường nằm 44 chỗ 120.000
Bắc Sơn 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến Xe Nam Định Giường nằm 40 chỗ 280.000
Ngọc Thuận 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 195.000
Huy Vịnh 10:00 - 17:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Luyện Hùng 07:45 - 14:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Khang Kiên 18:30 - 00:40
Thời gian: 06:10
Bến xe Sơn La Bến xe Bến Trại Giường nằm 40 chỗ 210.000
Hải Vân 03:35 - 06:30
Thời gian: 02:55
Bến xe Sơn La Mường Ảng Giường nằm 44 chỗ 150.000
Công ty CP Vận Tải Hành Khách 2/9 Sơn La 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Sơn La Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 345.000
Ngọc Thuận 21:30 - 06:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 195.000
Bắc Sơn 10:45 - 16:15
Thời gian: 05:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Kết Đoàn 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Ba La Giường nằm 40 chỗ 180.000
Bắc Sơn 20:30 - 05:50
Thời gian: 09:20
Bến xe Sơn La Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 320.000
Hải Vân 03:35 - 06:55
Thời gian: 03:20
Bến xe Sơn La Nà Tấu Giường nằm 44 chỗ 170.000
Luyện Hùng 07:45 - 14:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Limousine 9 chỗ 350.000
Minh Hải 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Mạnh Nhung 20:00 - 00:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Sơn La Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 280.000
Bắc Sơn 20:30 - 07:50
Thời gian: 11:20
Bến xe Sơn La Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 40 chỗ 320.000
Bắc Sơn 20:15 - 00:05
Thời gian: 03:50
Bến xe Sơn La Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 40 chỗ 260.000
Mạnh Cường 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Luyện Quang 10:45 - 18:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hồng Nga 20:00 - 04:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Sơn La Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 280.000
Bắc Sơn 20:15 - 01:25
Thời gian: 05:10
Bến xe Sơn La Bến xe Hưng Yên Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hải Vân 03:35 - 07:50
Thời gian: 04:15
Bến xe Sơn La Bản Phủ Giường nằm 44 chỗ 170.000