Bến xe Sơn La

Địa chỉ
Tổ 1, Phường Quyết Tâm, Sơn La, Tỉnh Sơn La
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Sơn La ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Luyện Hùng 07:45 - 14:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Limousine 9 chỗ 350.000
Luyện Quang 10:45 - 18:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Kết Đoàn 20:00 - 09:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Sơn La Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 0
Bắc Sơn 20:15 - 02:40
Thời gian: 06:25
Bến xe Sơn La Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Bắc Sơn 20:30 - 03:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Sơn La Bến xe Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Cường 06:00 - 11:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Nhung 20:30 - 00:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Bắc Sơn 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Sơn La Bến Xe Trung tâm Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 03:35 - 07:50
Thời gian: 04:15
Bến xe Sơn La Bản Phủ Giường nằm 44 chỗ 0
Bắc Sơn 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến Xe Nam Định Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Thuận 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Thu 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Sơn La VP xe Khánh Thu Ghế ngồi 28 chỗ 0
Vịnh Bình 23:00 - 07:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Khang Kiên 18:30 - 00:40
Thời gian: 06:10
Bến xe Sơn La Bến xe Bến Trại Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 03:35 - 06:30
Thời gian: 02:55
Bến xe Sơn La Mường Ảng Giường nằm 44 chỗ 0
Công ty CP Vận Tải Hành Khách 2/9 Sơn La 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Sơn La Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Ngọc Thuận 21:30 - 06:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Nam 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Kết Đoàn 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Ba La Giường nằm 40 chỗ 0
Bắc Sơn 20:30 - 05:50
Thời gian: 09:20
Bến xe Sơn La Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 03:35 - 05:40
Thời gian: 02:05
Bến xe Sơn La Bến Xe khách huyện Tuần Giáo Giường nằm 44 chỗ 0
Minh Hải 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Bắc Sơn 10:45 - 16:15
Thời gian: 05:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Mạnh Nhung 20:00 - 00:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Sơn La Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 0
Bắc Sơn 20:30 - 07:50
Thời gian: 11:20
Bến xe Sơn La Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 40 chỗ 0
Bắc Sơn 20:15 - 00:05
Thời gian: 03:50
Bến xe Sơn La Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 40 chỗ 0
Luyện Hùng 07:45 - 14:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Huy Vịnh 10:00 - 17:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Sơn La Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hồng Nga 20:00 - 04:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Sơn La Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 0
Bắc Sơn 20:15 - 01:25
Thời gian: 05:10
Bến xe Sơn La Bến xe Hưng Yên Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Vân 03:35 - 06:55
Thời gian: 03:20
Bến xe Sơn La Nà Tấu Giường nằm 44 chỗ 0