Bến Xe Phủ Lý

Địa chỉ
Xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phủ Lý ngày 28/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đồng Tâm (Hà Nam) 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phủ Lý Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 55.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phủ Lý Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 50.000
Đại Dương 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phủ Lý Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Phủ Lý Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Phủ Lý Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 03:00 - 19:00
Thời gian: 16:00
Bến Xe Phủ Lý Bến Xe Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 800.000