Bến xe Nước Ngầm

Địa chỉ
Km số 8, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Nước Ngầm ngày 22/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 09:20 - 10:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Việt Khánh 12:20 - 20:20
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Phú Quý 22:00 - 03:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm VP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phú Quý 09:30 - 15:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phú Quý 14:10 - 19:40
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Sơn Mỹ 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tuấn Minh 10:00 - 16:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Việt Khánh 16:00 - 00:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Khánh Học 22:00 - 05:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Việt Khánh 16:00 - 23:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Hoàng Long 07:00 - 20:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 20:00 - 13:37
Thời gian: 17:37
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 07:00 - 16:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Dũng Hồng 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Đồng Hới Ghế ngồi 30 chỗ 200.000
Hoàng Long 15:00 - 07:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 15:00 - 09:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 11:00 - 22:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Nước Ngầm Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoa Hồng 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 250.000
Mận Tịnh 12:30 - 15:40
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Tĩnh Gia Giường nằm 44 chỗ 120.000
Hoa Dũng Limousine 07:50 - 10:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 11:50 - 14:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 14:50 - 17:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 17:50 - 20:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 20:50 - 23:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Long 15:00 - 17:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 160.000
Minh Quý 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hậu Lộc Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hoàng Long 15:00 - 04:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 13:00 - 13:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 590.000
Hoàng Long 11:00 - 02:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Xuân Đông 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Khách Huyện Đăk Nông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:30 - 11:42
Thời gian: 14:12
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Việt Hưng 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hoàng Long 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 21:30 - 17:52
Thời gian: 20:22
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 900.000
Hoàng Long 10:28 - 11:08
Thời gian: 00:40
Bến xe Nước Ngầm Bắc Ninh Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 21:30 - 20:00
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 21:30 - 06:48
Thời gian: 09:18
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Thái Sơn Travel 15:30 - 17:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Thành phố Ninh Bình VIP 7 chỗ 130.000
Thái Sơn Travel 07:30 - 09:40
Thời gian: 02:10
Bến xe Nước Ngầm Ngã ba Thanh Sơn VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 08:00 - 10:10
Thời gian: 02:10
Bến xe Nước Ngầm Ngã ba Thanh Sơn VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 15:00 - 17:10
Thời gian: 02:10
Bến xe Nước Ngầm Ngã ba Thanh Sơn VIP 7 chỗ 150.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 19:20 - 20:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Việt Khánh 14:20 - 22:20
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Việt Khánh 12:20 - 19:20
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Hoàng Long 15:00 - 21:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 220.000
Phú Quý 22:00 - 03:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Cường Cày 08:30 - 17:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Cẩm Nhượng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hiếu Trung 11:00 - 19:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Vinh Hiền 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Gia Anh 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thiên Hà Limousine 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm VP Hà Tĩnh Giường nằm 22 chỗ VIP 450.000
Hoàng Long 11:00 - 00:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Ngọc Lễ 09:00 - 22:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Thái Sơn Travel 15:30 - 17:40
Thời gian: 02:10
Bến xe Nước Ngầm Ngã ba Thanh Sơn VIP 7 chỗ 150.000
Hoàng Long 15:00 - 16:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 150.000
Mận Tịnh 21:00 - 02:55
Thời gian: 05:55
Bến xe Nước Ngầm VP Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 170.000
Mận Tịnh 12:30 - 17:55
Thời gian: 05:25
Bến xe Nước Ngầm Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 150.000
Phúc Lợi 12:20 - 18:20
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm VP Cửa Lò Giường nằm 48 chỗ 210.000
Phúc Lợi 12:20 - 17:50
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 48 chỗ 210.000
Việt Khánh 14:20 - 19:50
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Cửa Lò Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Văn Minh 08:30 - 13:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Vinh Giường nằm 40 chỗ 225.000
Điện Quỳnh 11:20 - 18:20
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hoàng Anh ( Nghệ An) 10:30 - 17:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Trần Anh 09:45 - 15:15
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Đại học Vinh Giường nằm 41 chỗ 170.000
Hoàng Long 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 680.000
Hoàng Long 13:00 - 22:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Anh Việt 19:30 - 05:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hoàng Long 21:30 - 14:10
Thời gian: 16:40
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 21:30 - 15:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 15:00 - 02:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Nước Ngầm Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Quang Bắc 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Huyện Chiêm Hóa Giường nằm 40 chỗ 140.000
Mận Tịnh 12:30 - 15:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 120.000
Hoa Dũng Limousine 09:20 - 11:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 12:50 - 15:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 15:50 - 18:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 18:50 - 21:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 21:20 - 23:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Long 21:30 - 00:15
Thời gian: 02:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 160.000
Trần Anh 09:45 - 12:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Nước Ngầm BigC Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 120.000
Hoàng Long 21:30 - 11:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 20:00 - 23:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 590.000
Hoàng Long 15:00 - 06:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 11:00 - 23:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Minh Hải (Gia Lai) 06:30 - 02:50
Thời gian: 20:20
Bến xe Nước Ngầm Bến xe KBang Giường nằm 44 350.000
Minh Hải (Gia Lai) 07:20 - 03:20
Thời gian: 20:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe KBang Giường nằm 44 350.000
Hoàng Long 21:30 - 01:28
Thời gian: 03:58
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 620.000
Tâm Hồng 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hùng Vương - Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 11:00 - 09:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 11:00 - 19:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Minh Phúc 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 750.000
Mận Tịnh 12:30 - 13:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Nước Ngầm Vp Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Thái Sơn Travel 07:30 - 09:45
Thời gian: 02:15
Bến xe Nước Ngầm Vườn chim Thung Nham VIP 7 chỗ 160.000
Thái Sơn Travel 08:00 - 10:15
Thời gian: 02:15
Bến xe Nước Ngầm Vườn chim Thung Nham VIP 7 chỗ 160.000
Thái Sơn Travel 15:00 - 17:15
Thời gian: 02:15
Bến xe Nước Ngầm Vườn chim Thung Nham VIP 7 chỗ 160.000
Thái Sơn Travel 15:30 - 17:45
Thời gian: 02:15
Bến xe Nước Ngầm Vườn chim Thung Nham VIP 7 chỗ 160.000
Hoàng Long 21:30 - 22:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hồng Vinh Limousine 17:30 - 22:45
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Mận Tịnh 21:00 - 01:55
Thời gian: 04:55
Bến xe Nước Ngầm Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hoàng Long 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 210.000
Việt Khánh 21:30 - 02:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Thái Minh 09:30 - 14:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thơm Phụng 11:45 - 17:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Quỳnh Lưu - Nghệ An Giường nằm 40 chỗ 120.000
Đức Lan 10:30 - 17:11
Thời gian: 06:41
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đô Lương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thiên Hà Limousine 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 22 chỗ VIP 450.000
Hoàng Long 20:00 - 04:48
Thời gian: 08:48
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 680.000
Hoàng Long 10:20 - 11:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:20 - 16:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 18:20 - 19:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Phú Quý 11:00 - 16:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm VP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hoàng Long 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 220.000
Việt Khánh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Phú Quý 15:20 - 20:50
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Trường Vịnh 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thái Học 10:00 - 19:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 190.000
Minh Xuân 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cường Cày 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Thị Trấn Cày Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phú Thành 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Hương Khê Giường nằm 40 chỗ 250.000
Mai Linh 11:00 - 07:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:30 - 12:27
Thời gian: 14:57
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 11:00 - 20:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Phú Thành 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Đồng Lê, Tuyên Hóa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hoàng Long 20:00 - 14:50
Thời gian: 18:50
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 20:00 - 16:40
Thời gian: 20:40
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 13:00 - 00:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Nước Ngầm Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Xuân Tuấn 05:00 - 10:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Phù Lưu Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoa Dũng Limousine 06:50 - 09:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 08:20 - 10:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 12:20 - 14:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 15:20 - 17:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 18:20 - 20:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 21:05 - 23:35
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Long 20:00 - 00:55
Thời gian: 04:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hồng Hà 09:30 - 12:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Nước Ngầm Big C Thanh Hoá Giường nằm 46 chỗ 120.000
Hoàng Long 20:00 - 11:50
Thời gian: 15:50
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 15:00 - 15:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 590.000
Hoàng Long 13:00 - 04:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 07:00 - 19:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Thuận Tiến 07:00 - 03:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 550.000
Nam Phong 08:30 - 09:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe KBang Giường nằm 40 chỗ 420.000
Hoàng Long 20:00 - 02:38
Thời gian: 06:38
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hồng Huấn 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 07:00 - 05:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 07:00 - 15:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Đức Tâm 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 750.000
Thái Sơn Travel 07:30 - 09:55
Thời gian: 02:25
Bến xe Nước Ngầm Cố đô Hoa Lư VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 07:30 - 09:35
Thời gian: 02:05
Bến xe Nước Ngầm Tam Cốc Bích Động VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 08:00 - 10:05
Thời gian: 02:05
Bến xe Nước Ngầm Tam Cốc Bích Động VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 15:00 - 17:05
Thời gian: 02:05
Bến xe Nước Ngầm Tam Cốc Bích Động VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 15:30 - 17:35
Thời gian: 02:05
Bến xe Nước Ngầm Tam Cốc Bích Động VIP 7 chỗ 150.000
Hoàng Long 20:00 - 23:10
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hồng Vinh Limousine 15:05 - 20:20
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Mận Tịnh 12:30 - 16:10
Thời gian: 03:40
Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 120.000
Phúc Lợi 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm VP Cửa Lò Giường nằm 48 chỗ 210.000
Việt Khánh 12:20 - 17:50
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Cửa Lò Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Hoàng Long 20:00 - 03:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 210.000
An Bình Tâm 09:15 - 15:35
Thời gian: 06:20
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Nam Đàn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hào Thanh 11:30 - 19:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Nước Ngầm Vinh - Nghệ An Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thanh Hồng Sơn 13:00 - 19:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Nước Ngầm Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Việt Khánh 16:00 - 21:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Hoàng Long 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 680.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 13:20 - 14:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:20 - 17:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Mận Tịnh 12:30 - 13:20
Thời gian: 00:50
Bến xe Nước Ngầm Hà Nam Giường nằm 44 chỗ 80.000
Phú Quý 14:10 - 20:00
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm VP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hoàng Long 11:00 - 17:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 20:00 - 04:50
Thời gian: 08:50
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 220.000
Gia Anh 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm VP Cẩm Nhượng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Dũng Bình 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngọc Hoan 11:30 - 19:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Trung Nguyệt 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hồng Hà 09:30 - 16:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm BX Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hồng Hà 09:30 - 19:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 46 chỗ 180.000
Mai Linh 17:00 - 13:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Phượng Hoàng 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 720.000
Hoàng Long 15:00 - 00:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 07:00 - 23:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 07:00 - 01:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 430.000
Bình Tâm 12:30 - 05:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm VP Quảng Ngãi Giường Nằm 46 chỗ 320.000
Hoàng Long 20:00 - 09:50
Thời gian: 13:50
Bến xe Nước Ngầm Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Vinh Nhâm 16:00 - 21:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Vĩnh Lộc - Chiêm Hóa Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Mận Tịnh 21:00 - 00:10
Thời gian: 03:10
Bến xe Nước Ngầm Tĩnh Gia Giường nằm 44 chỗ 120.000
Hoa Dũng Limousine 10:20 - 12:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 13:20 - 15:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 16:20 - 18:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 19:20 - 21:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Long 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 160.000
Công Thoa 08:35 - 12:05
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Yên Định Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hoàng Long 07:00 - 20:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:20 - 18:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Phú Quý 09:30 - 15:20
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm VP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phú Quý 15:20 - 21:10
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm VP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hoàng Long 13:00 - 19:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 220.000
Phú Quý 11:00 - 16:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Huy Hoa 07:30 - 18:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Châu Tịnh 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Thị Xã Hồng Lĩnh Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hải Việt 15:00 - 22:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoài Giang 21:45 - 05:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Châu Tịnh 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Cổ Đạm Giường nằm 46 chỗ 180.000
Trần Anh 09:45 - 17:15
Thời gian: 07:30
Bến xe Nước Ngầm Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 220.000
Hoàng Long 15:00 - 04:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Tín Nghĩa 21:00 - 10:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000
Đức Thịnh - Huế 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 42 chỗ 280.000
Hoàng Long 21:30 - 22:10
Thời gian: 00:40
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 590.000
Hoàng Long 20:00 - 13:50
Thời gian: 17:50
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 13:00 - 01:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Long Vân - Gia Lai 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Quang Trung Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hoàng Long 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 620.000
Việt Tân 07:00 - 04:30
Thời gian: 21:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Hà Loan (Cần Thơ) 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hùng Vương - Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 13:00 - 11:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 13:00 - 21:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Thái Sơn Travel 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Thành phố Ninh Bình VIP 7 chỗ 130.000
Thái Sơn Travel 07:30 - 09:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Nước Ngầm Tràng An VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 08:00 - 10:25
Thời gian: 02:25
Bến xe Nước Ngầm Cố đô Hoa Lư VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 15:00 - 17:25
Thời gian: 02:25
Bến xe Nước Ngầm Cố đô Hoa Lư VIP 7 chỗ 150.000
Hoàng Long 21:30 - 07:10
Thời gian: 09:40
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 13:00 - 05:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 13:00 - 07:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 07:00 - 18:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Nước Ngầm Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Minh Mập 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hoàng Long 07:13 - 08:43
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Quang Giường nằm 39 chỗ 140.000
Mận Tịnh 21:00 - 23:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 120.000
Hoa Dũng Limousine 11:20 - 13:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 14:20 - 16:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 17:20 - 19:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 20:20 - 22:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Long 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 160.000
Anh Khoa - Thanh Hóa 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Quảng Xương Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Hoàng Long 13:00 - 02:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Thái Sơn Travel 15:30 - 17:55
Thời gian: 02:25
Bến xe Nước Ngầm Cố đô Hoa Lư VIP 7 chỗ 150.000
Hoàng Long 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 13:00
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 20:15 - 01:30
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Mận Tịnh 21:00 - 02:25
Thời gian: 05:25
Bến xe Nước Ngầm Khu 32 Giường nằm 44 chỗ 150.000
Phúc Lợi 09:30 - 15:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 48 chỗ 210.000
Phúc Lợi 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 48 chỗ 210.000
Hoàng Long 21:30 - 03:15
Thời gian: 05:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hùng Thủy 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Nam Đàn Giường nằm 40 chỗ 180.000
Sự Chuyên 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hoàng Mai Giường nằm 40 chỗ 120.000
Khánh Hạnh 17:00 - 22:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Tiên Kỳ Ghế ngồi 45 chỗ 160.000
Việt Khánh 16:00 - 21:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Cửa Lò Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Hoàng Long 21:30 - 03:38
Thời gian: 06:08
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 680.000
Hoàng Long 11:00 - 11:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 590.000
Hoàng Long 07:00 - 22:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Kim Chi 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hoàng Long 20:00 - 12:52
Thời gian: 16:52
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Trần Tiến 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hoàng Long 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 620.000
Tài Thắng 10:00 - 21:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hoàng Long 10:28 - 11:28
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Bắc Giang Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 20:00 - 21:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 20:00 - 07:58
Thời gian: 11:58
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Thái Sơn Travel 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Thành phố Ninh Bình VIP 7 chỗ 130.000
Thái Sơn Travel 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Bái Đính VIP 7 chỗ 160.000
Thái Sơn Travel 08:00 - 10:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Bái Đính VIP 7 chỗ 160.000
Thái Sơn Travel 15:00 - 17:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Bái Đính VIP 7 chỗ 160.000
Thái Sơn Travel 15:30 - 18:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Bái Đính VIP 7 chỗ 160.000
Hoàng Long 13:00 - 14:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hồng Vinh Limousine 11:30 - 16:45
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Mận Tịnh 12:30 - 17:25
Thời gian: 04:55
Bến xe Nước Ngầm Thị Xã Thái Hòa Giường nằm 44 chỗ 150.000
Phúc Lợi 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm VP Cửa Lò Giường nằm 48 chỗ 210.000
Hoàng Long 11:00 - 16:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 210.000
Hoàng Long 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 210.000
Thạch Thành 08:00 - 13:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoàn Hoa 11:00 - 18:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoài Khánh 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hồng Hà 09:30 - 15:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Vinh Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hoàng Long 11:00 - 16:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 680.000
Hoàng Long 08:20 - 09:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Mận Tịnh 21:00 - 21:50
Thời gian: 00:50
Bến xe Nước Ngầm Hà Nam Giường nằm 44 chỗ 80.000
Việt Khánh 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Việt Khánh 14:20 - 21:20
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Hoàng Long 21:30 - 04:10
Thời gian: 06:40
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 220.000
Kiên Huyền 07:20 - 15:00
Thời gian: 07:40
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Cẩm Xuyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hồng Hà 09:30 - 20:45
Thời gian: 11:15
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 46 chỗ 220.000
Tình Hiền 11:30 - 18:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hài Triều 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Trần Anh 09:45 - 16:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 180.000
Trần Anh 09:45 - 15:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Hồng Lĩnh Giường nằm 41 chỗ 180.000
Hoàng Long 13:00 - 02:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
HTX xe khách Trung Nam 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Hoàng Long 20:00 - 07:50
Thời gian: 11:50
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 11:00 - 03:30
Thời gian: 16:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 430.000
Chín Nghĩa 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Chín Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hoàng Long 21:30 - 09:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Nước Ngầm Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 300.000
Xuân Tuấn 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hoa Dũng Limousine 07:20 - 09:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 10:50 - 13:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 13:50 - 16:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 16:50 - 19:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoa Dũng Limousine 19:50 - 22:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Vp Thanh Hoá Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Long 11:00 - 13:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 160.000
Minh Quý 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hậu Lộc Giường nằm 40 chỗ 80.000
Hoàng Long 11:00 - 00:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 340.000
Hoàng Long 07:00 - 07:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Phú Yên Giường nằm 39 chỗ 590.000
Phương Nam (Hà Nội) 05:00 - 15:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm An Giang Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 21:30 - 13:10
Thời gian: 15:40
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 15:00 - 03:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 750.000
Kiên Cường - Gia Lai 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe KBang Ghế ngồi 45 chỗ 350.000
Hoàng Long 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 620.000
Hoàng Long 10:28 - 13:28
Thời gian: 03:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 150.000
Hoàng Long 21:30 - 17:07
Thời gian: 19:37
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Vĩnh Long Giường nằm 39 chỗ 900.000
Hoàng Long 15:00 - 13:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 15:00 - 23:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 720.000
Thái Sơn Travel 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Thành phố Ninh Bình VIP 7 chỗ 130.000
Mận Tịnh 21:00 - 22:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Nước Ngầm Vp Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Thái Sơn Travel 08:00 - 10:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Nước Ngầm Tràng An VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Nước Ngầm Tràng An VIP 7 chỗ 150.000
Thái Sơn Travel 15:30 - 17:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Nước Ngầm Tràng An VIP 7 chỗ 150.000
Hoàng Long 11:00 - 12:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 150.000
Mận Tịnh 12:30 - 18:25
Thời gian: 05:55
Bến xe Nước Ngầm VP Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hồng Vinh Limousine 21:00 - 02:15
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Mận Tịnh 21:00 - 00:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai Giường nằm 44 chỗ 120.000
Việt Khánh 12:20 - 17:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Việt Khánh 14:20 - 19:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Vinh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Việt Khánh 21:30 - 03:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Cửa Lò Giường nằm 40 chỗ (có WC) 200.000
Hiếu Thảo 10:30 - 17:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 170.000
Dương Thanh (Nghệ An) 20:00 - 01:35
Thời gian: 05:35
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hùng Thục ( Nghệ An ) 08:20 - 15:20
Thời gian: 07:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đô Lương Giường nằm 40 chỗ 170.000
Hoàng Long 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Văn Phòng Ninh Thuận Giường nằm 39 chỗ 680.000