Bến xe Nước Ngầm

Địa chỉ
Km số 8, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Nước Ngầm ngày 21/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Phú Thành 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Hương Khê Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ninh Quỳnh 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 13:10 - 18:10
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hải Âu 08:40 - 10:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Anh Việt 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Nước Ngầm Dinh Mười Giường nằm 44 chỗ 220.000
Ninh Quỳnh 08:30 - 11:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Ninh Quỳnh 14:30 - 17:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 13:10 - 17:30
Thời gian: 04:20
Bến xe Nước Ngầm Quỳnh Lưu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Hải Âu 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Tân Quê Hương 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm VP Quảng Ngãi Tân Quê Hương Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ninh Quỳnh 10:30 - 13:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 11:25 - 17:25
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 09:25 - 13:45
Thời gian: 04:20
Bến xe Nước Ngầm Quỳnh Lưu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hải Âu 06:40 - 08:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Châu Tịnh 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Thị Xã Hồng Lĩnh Giường nằm 46 chỗ 150.000
Đức Thịnh - Huế 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 42 chỗ 280.000
Ninh Quỳnh 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 13:10 - 19:10
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 11:25 - 16:25
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hải Âu 09:20 - 10:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Anh Việt 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 44 chỗ 220.000
Ninh Quỳnh 09:30 - 12:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 09:25 - 15:25
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 09:25 - 14:25
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 16:50 - 21:50
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hải Âu 07:20 - 08:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Châu Tịnh 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Cổ Đạm Giường nằm 46 chỗ 150.000
Xuân Đông 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Khách Huyện Đăk Nông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Ninh Quỳnh 12:30 - 15:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Nước Ngầm Hữu Nghị Quan Xe VIP 9 Chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 16:50 - 22:50
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 11:25 - 15:45
Thời gian: 04:20
Bến xe Nước Ngầm Quỳnh Lưu Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000