Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ
275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Niệm Nghĩa ngày 22/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 08:00 - 09:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải An Hòa Bình 13:30 - 18:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe khách Bình An Ghế ngồi 29 chỗ 90.000
Quỳnh Hưng 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Hưng Hòa Ghế ngồi 45 chỗ 55.000
Mai Thảo (Đắk Lắk) 05:15 - 07:15
Thời gian: 02:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 21:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Niệm Nghĩa Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hải Âu 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 13:00 - 14:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Cường Hà 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Hà Giang Giường nàm 45 chỗ 240.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 02:10
Thời gian: 11:40
Bến xe Niệm Nghĩa Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 05:00
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Lương Kiên 18:00 - 00:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 265.000
Hải Âu 09:00 - 10:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 22:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Niệm Nghĩa Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Thanh Long (Hải Phòng) 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Sơn Hà (Đắk Lắk) 10:00 - 14:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hải Âu 06:00 - 07:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 12:20 - 13:30
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 00:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Niệm Nghĩa Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 250.000
Mạnh Nhung 17:00 - 21:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 280.000
Sao Mai 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 260.000
Hải Âu 10:00 - 11:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 16:00 - 17:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thuận Thiên 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Hoàng Đông 05:45 - 10:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Niệm Nghĩa bến xe Phía Tây Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Đức Hưng 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Hải Âu 11:00 - 12:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Mai Đức 08:00 - 21:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 03:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Niệm Nghĩa Huế Giường nằm 46 chỗ 300.000
Sao Mai 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 260.000