Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ
20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Mỹ Đình ngày 22/01/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Quang Nghị 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Tp Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hải Vân 20:30 - 03:05
Thời gian: 06:35
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Huyện Bắc Quang Giường nằm 44 chỗ 180.000
Ngọc Sơn 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 10:15 - 12:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:15 - 13:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:45 - 14:35
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:15 - 15:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 17:35
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:45 - 18:35
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Hải Vân 19:30 - 22:05
Thời gian: 02:35
Bến xe Mỹ Đình Mãn Đức Giường nằm 44 chỗ 120.000
Yên Thủy 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe huyện Lạc Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Hà Sơn 18:10 - 20:10
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 120.000
KumHo Việt Thanh 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
KumHo Việt Thanh 18:00 - 21:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
KumHo Việt Thanh 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình VP Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:15 - 11:30
Thời gian: 04:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:45 - 14:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:45 - 17:00
Thời gian: 04:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 20:00
Thời gian: 04:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:55
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 06:30 - 08:45
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 10:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 08:15 - 11:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 09:45 - 12:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:00
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:15 - 13:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:15 - 14:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 13:15 - 15:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 16:45 - 19:00
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Đức Thành 10:00 - 14:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Hoà Tiến 20:30 - 04:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 180.000
Thiên Trường 06:45 - 08:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Ngân Sơn 08:45 - 11:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Trà Giang Ghế ngồi 29 chỗ 80.000
Hồng Tuấn 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Chợ Lục Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Mai Tuyến 13:15 - 15:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Bồng Tiên Ghế ngồi 35 chỗ 85.000
Dũng Dung 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Thị Trấn Sơn Dương Ghế ngồi 30 chỗ 90.000
Phúc Tiến 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Thị Trấn Sơn Dương Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Dũng Lự 05:30 - 09:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Khánh Duy 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thường Xuân Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hào Hương 10:30 - 15:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sim Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Cầu Mè 03:30 - 07:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 120.000
Ngân Hà 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 18:30 - 20:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Toàn Nhung 05:35 - 09:35
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Ghế ngồi 28 chỗ 110.000
Việt Phương 09:45 - 13:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Hùng Liên 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Duy Long 09:40 - 14:40
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái 150 Giường nằm 41 chỗ 150.000
Hà Sơn 11:30 - 16:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 150.000
Ngân Hà 06:30 - 08:10
Thời gian: 01:40
Bến xe Mỹ Đình Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 100.000
VietBus 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phú Thọ Giường đơn 44 chỗ 80.000
Ngọc Thuận 14:45 - 18:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 160.000
Hải Vân 19:30 - 00:20
Thời gian: 04:50
Bến xe Mỹ Đình Mộc Châu Giường nằm 44 chỗ 140.000
Thanh Thắng (Sơn La) 10:45 - 16:15
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Mai Sơn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Vịnh Bình 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 235.000
Hải Vân 19:30 - 07:50
Thời gian: 12:20
Bến xe Mỹ Đình Bản Phủ Giường nằm 44 chỗ 300.000
Đức Thắng 06:00 - 16:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Lê Dũng 18:00 - 03:20
Thời gian: 09:20
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Mường Lay Giường nằm 40 chỗ 530.000
Lê Dũng 18:00 - 00:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hùng Tiến 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Buôn Trấp Ghế ngồi 45 chỗ 650.000
Đại Bàng 09:00 - 11:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Mẫn Mến 18:00 - 22:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Ngân Hà 12:00 - 17:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hải Vân 16:30 - 02:35
Thời gian: 10:05
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Văn Bàn Giường nằm 44 chỗ 250.000
Ngân Hà 15:00 - 19:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 18:30 - 23:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 21:30 - 02:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Sao Mai 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lào Cai Giường nằm 46 ghế 320.000
VietBus 06:30 - 11:40
Thời gian: 05:10
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường đơn 44 chỗ 230.000
Duy Long 09:40 - 18:00
Thời gian: 08:20
Bến xe Mỹ Đình Xuân Giao Giường nằm 41 chỗ 210.000
Duy Long 09:40 - 17:50
Thời gian: 08:10
Bến xe Mỹ Đình Phố Lu 225 Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hải Vân 20:30 - 04:25
Thời gian: 07:55
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 200.000
Quang Vinh ( Hà Giang) 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 190.000
Đường Bộ Lý Nhân 10:00 - 11:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Trung tâm Ghế ngồi 35 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 06:30 - 08:20
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:45 - 12:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 12:15 - 14:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:00 - 14:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:15 - 18:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Hải Vân 19:30 - 22:35
Thời gian: 03:05
Bến xe Mỹ Đình Tòng Đậu Giường nằm 44 chỗ 130.000
Sơn Tới 06:50 - 10:20
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 28 chỗ 75.000
Hoàng Thao 15:15 - 18:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mai Châu Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Hà Sơn 21:00 - 04:06
Thời gian: 07:06
Bến xe Mỹ Đình Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 200.000
KumHo Việt Thanh 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Ngân Hà 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 18:30 - 01:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hoàng Yến - Hà Nội 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 280.000
Khánh Thủy 19:00 - 01:10
Thời gian: 06:10
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Than Uyên Giường nằm 41 chỗ 250.000
Lương Sùng 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Khánh Hoàn 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 21:30 - 22:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Công Ty Cổ Phần Xe Khách Bắc Giang 05:30 - 07:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 34 chỗ 50.000
Nguyễn Xuân Hùng 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Hòa Phát (Nam Định) 11:15 - 14:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Huyện Giao Thủy Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Đặng Phùng 12:50 - 14:40
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Nghĩa Hưng Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Trường Thành ( Ninh Bình) 12:40 - 12:40
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Kim Sơn Chưa có thông tin 80.000
Đại Lợi 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
KumHo Việt Thanh 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình VP Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:45 - 14:00
Thời gian: 04:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:15 - 16:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:15 - 18:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 04:40 - 07:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 06:30 - 09:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 10:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 08:15 - 11:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 09:45 - 13:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:15 - 13:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:15 - 14:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:45 - 16:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 13:15 - 15:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Hưng Thành 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường 40 chỗ 240.000
Cầu Mè 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 45 chỗ 150.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phủ Lý Ghế ngồi 28 chỗ 55.000
Phúc Xuyên 06:30 - 08:05
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 08:15 - 09:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 09:45 - 11:55
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 10:45 - 12:55
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 12:15 - 13:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 13:00 - 14:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 14:15 - 15:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 16:15 - 17:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Mai Trang 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thanh Hà Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Hiển Vinh 05:30 - 07:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 28 chỗ 50.000
Tuấn Dũng 14:00 - 16:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mai Châu Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Dũng Minh 21:15 - 03:45
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Quang Nghị 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Tp Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hải Vân 20:30 - 04:05
Thời gian: 07:35
Bến xe Mỹ Đình Vị Xuyên Giường nằm 44 chỗ 200.000
Thịnh Mỹ 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:15
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 07:15 - 08:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:25
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 10:15 - 11:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 11:15 - 12:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 12:45 - 14:20
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 13:15 - 14:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 15:45 - 17:20
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 16:45 - 18:20
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Hải Vân 19:30 - 21:25
Thời gian: 01:55
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Hòa Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hà Loan 07:50 - 10:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mai Châu Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Yên Thủy 09:15 - 12:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Thủy Ghế ngồi 28 chỗ 110.000
Tân Việt 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 220.000
KumHo Việt Thanh 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
KumHo Việt Thanh 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình VP Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:15 - 11:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 10:15 - 14:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:45 - 16:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:45 - 19:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 04:40 - 07:40
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 07:15 - 11:00
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 08:15 - 12:00
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 09:45 - 13:30
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 11:15 - 14:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:15 - 15:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:45 - 16:30
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Hưng Thành 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường 40 chỗ 240.000
Thêm Hậu 04:00 - 10:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 28 chỗ 160.000
Bằng Phấn 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 190.000
Phúc Xuyên 05:40 - 07:15
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:25
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 09:15 - 10:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 10:45 - 12:20
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 11:45 - 13:55
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 12:45 - 14:55
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 13:45 - 15:20
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 15:45 - 17:55
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 17:15 - 18:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 60.000
Duy Hùng 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 30 chỗ 45.000
Anh Hậu 08:30 - 10:40
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Tân Lạc Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Thanh Sơn (Hà Tĩnh) 06:00 - 13:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Thị trấn Cẩm Xuyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
KumHo Việt Thanh 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình VP Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
KumHo Việt Thanh 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình VP Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 08:15 - 12:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 10:45 - 15:00
Thời gian: 04:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:15 - 20:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 05:40 - 08:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:15 - 11:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:15 - 12:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:45 - 14:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 11:45 - 15:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:15 - 18:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:15 - 19:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Hùng Cường (Quảng Ninh) 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Quảng Yên Ghế ngồi 28 chỗ 90.000
Hoà Tiến 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 giường 180.000
Khánh Thành (Thái Bình) 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Chợ Lục Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Đức Nghĩa 10:00 - 12:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Liên Giang 12:10 - 12:40
Thời gian: 00:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hưng Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Mai Sử 08:00 - 09:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Khôi Thành 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Giang Sơn 06:20 - 08:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Thiên Việt 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hà Vinh 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Tiến Tiến 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Nga Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hà Sơn 21:00 - 00:07
Thời gian: 03:07
Bến xe Mỹ Đình Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 120.000
Hải Vân 16:30 - 21:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hải Vân 19:30 - 00:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 150.000
Tuấn Nhung 05:45 - 09:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Thắng Huyền 10:30 - 14:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Yên Bái Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Hải Hằng 17:50 - 20:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái 100.000
Khánh Thủy 19:00 - 22:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Giường nằm 41 chỗ 200.000
VietBus 07:00 - 10:15
Thời gian: 03:15
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái 30 Giường đôi 54 chỗ 120.000
Hải Vân 16:30 - 19:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 120.000
Hải Vân 19:30 - 22:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 120.000
VietBus 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 80.000
Ngọc Thuận 20:30 - 00:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 160.000
Hải Vân 19:30 - 02:20
Thời gian: 06:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Yên Châu Giường nằm 44 chỗ 160.000
Huy Vịnh 10:45 - 18:15
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hoàng Trung - Sơn La 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hải Vân 19:30 - 05:40
Thời gian: 10:10
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe khách huyện Tuần Giáo Giường nằm 44 chỗ 265.000
Hưng Thành 14:00 - 21:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường 40 chỗ 240.000
Thịnh Mỹ 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 45 chỗ 170.000
Cầu Mè 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 05:40 - 07:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 09:15 - 11:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:45 - 12:35
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:45 - 14:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 13:45 - 15:35
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 17:15 - 19:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Bình An (Hà Nội) 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe khách Bình An Ghế ngồi 45 chỗ 45.000
Mạnh Hùng (Hòa Bình) 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Thủy Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Hải Nam (Hà Tĩnh) 07:20 - 14:50
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Hương Sơn Giường nằm 40 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:15 - 16:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 19:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 16:45 - 19:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 05:00 - 09:25
Thời gian: 04:25
Bến xe Mỹ Đình Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Hoà Tiến 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 45 chỗ 180.000
Ngân Hà 03:00 - 05:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 100.000
Quang Văn 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Hưng Hòa Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Chi Đào 11:20 - 14:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Kiến Xương Ghế ngồi 28 chỗ 75.000
Hồng Phong 13:15 - 16:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Chợ Lục Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Bảo Nhung 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Nguyên Tùng 12:15 - 14:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Vp Tuyên Quang Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Ngân Hà 03:00 - 05:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Thành Vân (Thanh Hóa) 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã ba Kiểu - Yên Định Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Thạo Hoài 13:20 - 17:20
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Quảng Ngọc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Đông Lý 14:00 - 18:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Yên Mỹ Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 21:00 - 23:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Tuấn Thư 04:45 - 08:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Mậu A Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Hải Phượng 09:15 - 11:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Minh Hoa 13:15 - 17:35
Thời gian: 04:20
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Tuấn Tài (Yên Bái) 17:15 - 21:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Khánh Thủy 19:00 - 23:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Mỹ Đình Tú Lệ Giường nằm 41 chỗ 250.000
Hà Sơn 20:36 - 23:11
Thời gian: 02:35
Bến xe Mỹ Đình Mậu A - KM150 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 150.000
Ngân Hà 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hải Vân 20:30 - 23:20
Thời gian: 02:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đoan Hùng Giường nằm 44 chỗ 120.000
Ngọc Thuận 14:45 - 21:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 195.000
Hải Vân 19:30 - 04:45
Thời gian: 09:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thuận Châu Giường nằm 44 chỗ 240.000
Mạnh Cường 10:30 - 16:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 200.000
Mạnh Nhung 14:30 - 18:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 220.000
Bắc Sơn 19:00 - 00:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mường La Giường nằm 40 chỗ 250.000
Chiến Hà 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 325.000
KumHo Việt Thanh 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
KumHo Việt Thanh 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình VP Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 05:40 - 09:40
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:15 - 13:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 11:45 - 16:00
Thời gian: 04:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:45 - 17:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 17:15 - 21:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 05:40 - 07:55
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 09:15 - 11:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:15 - 12:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 10:45 - 13:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 11:45 - 14:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:00
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Hùng Hà 17:45 - 04:45
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Tiến Tuế 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hải Cường 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Đức Dũng 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Ngọc Phương 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tân Thanh Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Ngân Hà 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 18:00 - 22:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Vân 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 230.000
Đại Phát 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 230.000
Lương Kiên 20:30 - 00:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 200.000
Lương Kiên 21:30 - 01:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Sơn 11:30 - 19:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 230.000
Ngân Hà 06:30 - 13:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 13:00 - 15:15
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:00
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:00
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 16:15 - 18:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 17:15 - 19:30
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Hoà Tiến 06:30 - 14:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 45 chỗ 180.000
Quang Luyến 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thản Huệ 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Nam Hải Ghế ngồi 16 chỗ 75.000
Trường Sơn - Nam Định 10:50 - 12:50
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Chưa có thông tin 75.000
Lập Nhật 12:50 - 13:20
Thời gian: 00:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hải Vân 20:30 - 01:05
Thời gian: 04:35
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 44 chỗ 150.000
Hà Tuấn 12:00 - 17:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Huyện Chiêm Hóa Giường nằm 41 chỗ 100.000
Hà Tuấn 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 41 chỗ 100.000
Cao Kim 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Như Thanh Ghế ngồi 28 chỗ 90.000
Tuấn Phương 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Thường Xuân Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Ngân Hà 18:00 - 01:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cường Phát 06:30 - 15:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
Mạnh Tường 08:15 - 15:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Than Uyên Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Khánh Thủy 19:00 - 02:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Mỹ Đình Tam Đường Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thanh Ly 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 06:30 - 07:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Mỹ Đình Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hải Vân 20:30 - 21:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 80.000
Xe khách Kiên 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Vĩnh Yên Ghế ngồi 28 chỗ 45.000
Sơn Ngọc 06:00 - 09:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Đức Mỡi 06:15 - 09:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Đông Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Chiến Dung 12:50 - 17:20
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Hải An Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Quang Thắng - Hà Nội 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Hoàng Anh ( Nghệ An) 06:10 - 13:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Ất Hà 08:00 - 13:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đô Lương Giường nằm 40 chỗ 150.000
Khanh Hằng (Thanh Hóa) 16:30 - 19:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình VP Vĩnh Minh Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Ngân Hà 12:00 - 14:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hải Vân 16:30 - 23:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 150.000
Tuyến Lực 01:00 - 06:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Nghĩa Lộ Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Du Tuyết 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Lục Yên Giường nằm 40 chỗ 150.000
An Khang 12:35 - 17:35
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Ghế ngồi 30 chỗ 140.000
Hùng Hưng 19:10 - 00:10
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Lục Yên Giường nằm 40 chỗ 130.000
Duy Long 09:40 - 15:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Mậu A 190 Giường nằm 41 chỗ 170.000
VietBus 09:00 - 12:45
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Mậu A Giường đôi 54 chỗ 150.000
Hải Vân 16:30 - 18:20
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Vân 20:30 - 22:20
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 100.000
VietBus 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 80.000
Hải Vân 19:30 - 03:05
Thời gian: 07:35
Bến xe Mỹ Đình Hát Lót Giường nằm 44 chỗ 180.000
Bắc Sơn 10:00 - 15:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 220.000
Tuấn Hiền 12:30 - 17:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Mộc Châu Ghế nằm 36 chỗ 130.000
Luyện Hùng 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Vân 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Mường Ảng Giường nằm 44 chỗ 290.000
Nam Liên 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Trung Dũng 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hoàng Vân - Đà Nẵng 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 365.000
Gọc Phượng 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Hải Diệu 12:40 - 15:40
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Chợ Bãi Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Ngân Hà 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Vân 16:30 - 01:35
Thời gian: 09:05
Bến xe Mỹ Đình Phú Nhuận Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 16:30 - 00:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hải Vân 19:30 - 03:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà Giường nằm 44 chỗ 180.000
VietBus 07:00 - 12:10
Thời gian: 05:10
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường đôi 54 chỗ 230.000
Thiên Việt 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 250.000
Duy Long 09:40 - 19:00
Thời gian: 09:20
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 280.000
Ngân Hà 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 15:00 - 22:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Bùi Ngọc Dũng 05:30 - 14:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 250.000
Bùi Ngọc Dũng 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 350.000
Khánh Thủy 19:00 - 01:55
Thời gian: 06:55
Bến xe Mỹ Đình Tân Uyên (Lai Châu) Giường nằm 41 chỗ 250.000
Ngọc Hà (Cao Bằng) 11:30 - 17:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 30 chỗ 170.000
Hoàng Thìn (Cà Mau) 06:00 - 00:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 900.000
Ngân Hà 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Quang Thắng - Vĩnh Phúc 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Sông Lô Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Thưởng Nga 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Chợ Đồn Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Thiên Việt 06:00 - 07:40
Thời gian: 01:40
Bến xe Mỹ Đình Ý Yên Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Ngọc Hải 12:30 - 15:50
Thời gian: 03:20
Bến xe Mỹ Đình Nam Điền Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Minh Dũng (Ninh Bình) 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Đông Chín 15:20 - 18:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình VP Cẩm Phả Ghế ngồi 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 04:40 - 08:40
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 08:15 - 12:30
Thời gian: 04:15
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 11:15 - 15:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:15 - 17:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:45 - 20:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 05:40 - 08:40
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 07:15 - 10:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 08:15 - 11:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 09:15 - 12:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 10:15 - 13:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 10:45 - 14:30
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 11:45 - 15:30
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 12:45 - 15:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Nhuận Năm 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Nam Đàn Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
Mạnh Thiện 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 300.000
Tăng Tín 11:15 - 16:45
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Nam Quỳnh Anh 17:00 - 22:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Văn Minh 10:10 - 15:40
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Cửa Lò Giường nằm 40 chỗ 225.000
Tân Hợi 08:10 - 14:50
Thời gian: 06:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Thanh Chương Ghế ngồi 30 chỗ 180.000
Hùng Lài 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Nghĩa Đàn Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hùng - Nghệ An 13:00 - 20:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
An Bình Tâm 09:30 - 15:50
Thời gian: 06:20
Bến xe Mỹ Đình Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 13:15 - 16:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 14:15 - 17:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:45 - 19:30
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 16:45 - 19:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
KumHo Việt Thanh 05:00 - 08:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Mỹ Đình Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoà Tiến 10:30 - 18:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Móng Cái Ghế ngồi 45 chỗ 180.000
Khai Nguyên 05:00 - 06:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 28 chỗ 75.000
Trung Sơn 08:45 - 10:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 80.000
Long Thu 11:30 - 14:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Quỳnh Côi Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Đức Long 14:50 - 17:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hưng Ghế ngồi 35 chỗ 70.000
Bảo Yến 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Hồng Thịnh 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Đoàn Thúy 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Nghi Sơn Giường nằm 40 chỗ 120.000
Lý Thảo 09:15 - 13:25
Thời gian: 04:10
Bến xe Mỹ Đình VP Nghi Sơn Giường nằm 40 chỗ 120.000
Quang Thu - Quang Tâm 13:30 - 16:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe huyện Hoằng Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hoàng Yến - Hà Nội 01:30 - 05:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Thanh Hóa Giường năm 41 chỗ 100.000
Ngân Hà 22:00 - 00:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hải Vân 19:30 - 02:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 150.000
Mười Hoa 04:45 - 07:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 30 chỗ 110.000
Nam Hương 09:30 - 13:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Ghế ngồi 28 chỗ 140.000
Dũng Thảo 13:20 - 18:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Nghĩa Lộ Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
VietBus 06:30 - 10:15
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Mậu A Giường đơn 44 chỗ 150.000
VietBus 07:00 - 10:45
Thời gian: 03:45
Bến xe Mỹ Đình Mậu A Giường đôi 54 chỗ 150.000
Hà Sơn 20:36 - 22:46
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 120.000
Hải Vân 19:30 - 21:20
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 100.000
Anh Thái 11:00 - 15:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình VP Phú Thọ Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
Ngọc Thuận 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 195.000
Hải Vân 19:30 - 04:15
Thời gian: 08:45
Bến xe Mỹ Đình Chiềng Pấc Giường nằm 44 chỗ 240.000
Hải Nam 10:30 - 18:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hòa Phát 18:45 - 23:45
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mường La Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Hải Nam 10:30 - 15:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 150.000
Xây Dương 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Cường Tâm 17:45 - 02:45
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Nam Oanh 20:00 - 06:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Anh Khôi (Đắk Lắk) 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk Giường nằm 40 chỗ 800.000
Là Thiềm 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Ngọc Hân (Lạng Sơn) 14:10 - 18:10
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Ngân Hà 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hải Vân 16:30 - 01:25
Thời gian: 08:55
Bến xe Mỹ Đình Tằng Loỏng Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 16:30 - 01:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Lu Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 19:30 - 04:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Lu Giường nằm 44 chỗ 230.000
VietBus 06:30 - 10:50
Thời gian: 04:20
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà Giường đơn 44 chỗ 180.000
Khánh Thủy 21:45 - 01:05
Thời gian: 03:20
Bến xe Mỹ Đình Lào Cai Giường nằm 41 chỗ 200.000
VietBus 07:00 - 11:20
Thời gian: 04:20
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 180.000
VietBus 09:00 - 13:20
Thời gian: 04:20
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 180.000
Ngân Hà 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Ngân Hà 18:30 - 04:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 350.000
Mạnh Tường 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Than Uyên Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Khánh Thủy 21:45 - 03:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 260.000
Hiệp Đức 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 350.000
Mai Luy 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Vân 16:30 - 17:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 50.000
Hải Vân 20:30 - 21:10
Thời gian: 00:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phúc Yên Giường nằm 44 chỗ 80.000
Năm Thủy (Bắc Giang) 04:00 - 05:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 28 chỗ 50.000
Chiến Viên 10:55 - 13:55
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bắc Cạn Ghế ngồi 28 chỗ 85.000
Quang Huy (Nam Định) 09:20 - 12:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Huyện Giao Thủy Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Trường Thắng 12:50 - 15:20
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh Bus - 40 70.000
Ngọc Chỉnh - Ninh Bình 09:30 - 12:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tam Điệp Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Thanh Hồng Sơn 07:00 - 13:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Mỹ Đình Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Xuân Sự 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Hoa Thành - Yên Thành Giường nằm 40 chỗ 150.000
Đức Lan 09:15 - 15:56
Thời gian: 06:41
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đô Lương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hùng Cúc 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Chính Sen 20:00 - 01:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Mỹ Đình Hoa Thành, Yên Thành Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hạnh Hồng 16:00 - 01:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Điện Lý 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Mỹ Đình Mường Lay, Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 360.000
Điện Lý 18:30 - 03:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Quang Tèo 08:00 - 17:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 730.000
Huệ Phụ 10:25 - 14:25
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Là Thiềm 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Ngân Hà 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Vân 19:30 - 05:40
Thời gian: 10:10
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe huyện Bắc Hà Giường nằm 44 chỗ 270.000
Hải Vân 16:30 - 01:15
Thời gian: 08:45
Bến xe Mỹ Đình Xuân Giao Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 19:30 - 05:10
Thời gian: 09:40
Bến xe Mỹ Đình Bắc Ngầm Giường nằm 44 chỗ 270.000
Ngân Hà 21:30 - 01:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Duy Long 09:40 - 17:00
Thời gian: 07:20
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà 200 Giường nằm 41 chỗ 180.000
Sao Mai 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe huyện Bắc Hà Giường nằm 46 ghế 320.000
Hà Sơn 11:30 - 17:50
Thời gian: 06:20
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà - Km 178 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 180.000
Hà Sơn 20:36 - 23:51
Thời gian: 03:15
Bến xe Mỹ Đình Bảo Hà Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 180.000
Ngân Hà 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Mường Tè Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngân Hà 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 250.000
Khánh Thủy 19:00 - 03:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 280.000
Hoàng Yến - Hà Nội 19:30 - 03:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường năm 41 chỗ 280.000
Tám Nghĩa 09:30 - 15:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 30 chỗ 170.000
42 20:00 - 02:10
Thời gian: 06:10
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Vân 19:30 - 20:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 50.000
Thiên Trường (Vĩnh Yên) 06:50 - 08:05
Thời gian: 01:15
Bến xe Mỹ Đình Trường CN GTVT Ghế ngồi 30 chỗ 40.000
Chăm Hậu 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình 20 đường 19/5 Ghế ngồi 30 chỗ 42.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Quế Võ Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Đô Thành 11:20 - 14:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe huyện Xuân Trường Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Đức Trung 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 72.000
Mạnh Chiến 13:00 - 15:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 75.000
San Hiền 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Thành Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hùng Thục ( Nghệ An ) 08:20 - 08:20
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đô Lương Giường nằm 40 chỗ 170.000
Anh Dũng (Hà Nội) 10:50 - 18:50
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thái An 14:30 - 20:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 170.000
Hào Thanh 13:30 - 21:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Vinh - Nghệ An Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thiên Việt 09:00 - 16:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tâm Đạt 12:00 - 18:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Tuấn Việt (Nghệ An) 17:00 - 22:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hà Sơn 21:00 - 03:01
Thời gian: 06:01
Bến xe Mỹ Đình Vinh Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 200.000
Phúc Xuyên 13:45 - 16:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 15:45 - 18:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 16:15 - 19:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 17:15 - 20:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Công Phượng 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 chỗ 200.000
Quang Tửu 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 250.000
Mai Sử 07:00 - 08:50
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Thái Bình Ghế ngồi 16 chỗ 75.000
Phiệt Học 10:45 - 13:00
Thời gian: 02:15
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Khiên Nguyệt 12:45 - 13:45
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 80.000
Hải Vân 20:30 - 02:05
Thời gian: 05:35
Bến xe Mỹ Đình Hàm Yên Giường nằm 44 chỗ 170.000
Duy Đông 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Thị Trấn Sơn Dương Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Quang Nghị 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Giường nằm 46 chỗ 100.000
Tiến Phương 06:00 - 10:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Yên Cát Giường nằm 40 chỗ 120.000
Hải Hiền 11:30 - 15:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 100.000
Quảng Mận 10:30 - 14:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe huyện Hoằng Hóa Giường nằm 40 chỗ 90.000
Ngân Hà 06:30 - 08:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Ngân Hà 21:30 - 23:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thành Lan 06:15 - 10:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 110.000
Huy Trang 10:45 - 14:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Tuấn Thư 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
VietBus 06:30 - 09:45
Thời gian: 03:15
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái 30 Giường đơn 44 chỗ 120.000
Hà Sơn 11:30 - 15:50
Thời gian: 04:20
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái - Km 121 Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 120.000
Ngân Hà 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 100.000
Ngân Hà 21:30 - 23:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hà Sơn 11:30 - 13:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Mỹ Đình Việt Trì Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 100.000
Hải Vân 19:30 - 03:35
Thời gian: 08:05
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 44 chỗ 200.000
Luyện Hùng 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Limousine 9 chỗ 350.000
Luyện Quang 10:45 - 18:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 220.000
Minh Hải 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Hải Vân 19:30 - 06:55
Thời gian: 11:25
Bến xe Mỹ Đình Nà Tấu Giường nằm 44 chỗ 300.000
Thông Lan 16:30 - 23:09
Thời gian: 06:39
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Khánh Lệ 19:15 - 04:45
Thời gian: 09:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khánh Sỹ 20:15 - 07:00
Thời gian: 10:45
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 290.000
Đại Huyền 06:00 - 09:50
Thời gian: 03:50
Bến xe Mỹ Đình Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Dung Nghị 11:15 - 15:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Mẫn Mến 18:00 - 21:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Ngân Hà 21:00 - 02:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 09:00 - 13:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 15:00 - 20:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Sapa Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ngân Hà 18:30 - 22:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Ngã 6 Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Mới 06:30 - 10:50
Thời gian: 04:20
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hoàng Yến - Hà Nội 17:00 - 23:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường năm 41 chỗ 250.000
Duy Long 09:40 - 18:30
Thời gian: 08:50
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 41 chỗ 220.000
VietBus 09:00 - 14:10
Thời gian: 05:10
Bến xe Mỹ Đình Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 230.000
Hà Sơn 20:36 - 01:06
Thời gian: 04:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 46 chỗ (3 luồng) 230.000
Ngân Hà 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Than Uyên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hoàng Sâm 05:00 - 13:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Than Uyên Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Anh Tú 19:15 - 03:15
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 300.000
Kết Đoàn 21:35 - 05:40
Thời gian: 08:05
Bến xe Mỹ Đình Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 260.000
Hiến Lợi 10:00 - 18:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 160.000
Vĩnh Dung 20:30 - 02:40
Thời gian: 06:10
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Ngân Hà 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Hà Khanh 11:20 - 12:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lập Thạch Ghế ngồi 28 chỗ 50.000
Xuân Hùng (Bắc Cạn) 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Phủ Thông Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 07:15 - 08:45
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 40.000
Quang Đỉnh 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Quỹ Nhất Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Anh Vũ 06:30 - 07:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Mỹ Đình Kim Đông Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Thiên Trường (Vĩnh Yên) 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Ninh Bình Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Phan Hiền 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Thành Giường nằm 40 chỗ 150.000
H&N (Thanh Xuân) 09:00 - 14:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Anh Tú (Nghệ An) 10:50 - 16:50
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 180.000
Khánh Hạnh 16:30 - 21:50
Thời gian: 05:20
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tân Kỳ Ghế ngồi 45 chỗ 160.000
Văn Minh 10:10 - 16:40
Thời gian: 06:30
Bến xe Mỹ Đình Vinh Giường nằm 40 chỗ 225.000