Bến xe khách Thượng Lý

Địa chỉ
Số 52, Hà Nội, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe khách Thượng Lý ngày 26/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 07:30 - 15:30
Thời gian: 08:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Diễn Châu Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 07:30 - 20:30
Thời gian: 13:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 07:30 - 16:45
Thời gian: 09:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 07:30 - 17:30
Thời gian: 10:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 07:30 - 14:45
Thời gian: 07:15
Bến xe khách Thượng Lý Quỳnh Lưu Giường nằm 46 chỗ 270.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 05:00
Thời gian: 14:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Cúc Mừng 07:30 - 16:00
Thời gian: 08:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Yên Thành Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 07:30 - 18:15
Thời gian: 10:45
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 07:30 - 19:00
Thời gian: 11:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 270.000