Bến Xe Khách Nho Quan

Địa chỉ
Tỉnh Lộ 477, thị trấn Nho Quan, Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Khách Nho Quan ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Thắng 04:20 - 06:20
Thời gian: 02:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Đức Hiếu 07:10 - 10:10
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 75.000
Ninh Bình 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Hải Thắng 06:25 - 10:25
Thời gian: 04:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Quang Sáng 05:10 - 08:10
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 35 chỗ 75.000
Phú Duyên 10:00 - 12:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Đức Giang 08:00 - 13:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Cửa Ông Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Quan Đông 05:20 - 08:50
Thời gian: 03:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Cát Lợi 05:30 - 08:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Hải Thắng 06:15 - 10:55
Thời gian: 04:40
Bến Xe Khách Nho Quan Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Quang Đông 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Quang Thắng - Hà Nội 08:00 - 10:30
Thời gian: 02:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Hải Thắng 05:45 - 09:45
Thời gian: 04:00
Bến Xe Khách Nho Quan Quảng Ninh Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Hải Thắng 08:15 - 11:15
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Hải Thắng 08:15 - 10:15
Thời gian: 02:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Đức Trung 05:30 - 08:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 72.000
Thanh Long (Hải Phòng) 06:00 - 08:39
Thời gian: 02:39
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Hải Thắng 05:35 - 08:35
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến Xe Khách Vĩnh Yên Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Anh Tuấn 05:30 - 07:00
Thời gian: 01:30
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Hải Thắng 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Khách Nho Quan Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Hải Thắng 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Khách Nho Quan Hữu Nghị Quan Ghế ngồi 28 chỗ 120.000