Bến xe khách Mộc Châu

Địa chỉ
Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe khách Mộc Châu ngày 21/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hùng Long (Điện Biên) 23:00 - 04:00
Thời gian: 05:00
Bến xe khách Mộc Châu Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hùng Long (Điện Biên) 23:00 - 06:30
Thời gian: 07:30
Bến xe khách Mộc Châu Bến xe Cửa Ông Giường nằm 41 chỗ 250.000
Hùng Long (Điện Biên) 22:00 - 06:30
Thời gian: 08:30
Bến xe khách Mộc Châu Bến xe Cửa Ông Giường nằm 41 chỗ 250.000
Hùng Long (Điện Biên) 22:00 - 03:00
Thời gian: 05:00
Bến xe khách Mộc Châu Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hùng Long (Điện Biên) 23:00 - 05:00
Thời gian: 06:00
Bến xe khách Mộc Châu Thành phố Hạ Long Giường nằm 41 chỗ 250.000
Hùng Long (Điện Biên) 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Bến xe khách Mộc Châu Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hùng Long (Điện Biên) 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Bến xe khách Mộc Châu Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hùng Long (Điện Biên) 23:00 - 09:30
Thời gian: 10:30
Bến xe khách Mộc Châu Bến xe Móng Cái Giường nằm 41 chỗ 300.000
Hùng Long (Điện Biên) 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe khách Mộc Châu Thành phố Hạ Long Giường nằm 41 chỗ 250.000