Bến Xe Khách Bình Dương

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Khách Bình Dương ngày 13/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Văn Năm 04:00 - 15:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe khách Hiền Lương Giường nằm 44 chỗ 750.000
Mỹ Hiền 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Cà Mau Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Văn Năm 04:00 - 13:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 750.000
Đại Phát - Sóc Trăng 05:00 - 10:00
Thời gian: 05:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Trà Men Ghế ngồi 45 chỗ 140.000
Thanh Loan 05:00 - 09:30
Thời gian: 04:30
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Tích Thiện Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Anh Đồng 22:00 - 10:00
Thời gian: 12:00
Bến Xe Khách Bình Dương BX Hà Giang Giường nằm 45 chỗ 900.000
Chính Lâm 08:00 - 03:00
Thời gian: 19:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 1.000.000
Nam Việt 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Khách Bình Dương Bến Xe Vũng Tàu Ghế ngồi 28 chỗ 85.000
Anh Hào 07:00 - 05:35
Thời gian: 22:35
Bến Xe Khách Bình Dương Thanh Hóa Giường nằm 45 chỗ 500.000
Thanh Loan 04:30 - 09:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Ô Môn Giường nằm 40 chỗ 120.000
Minh Quân 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Giường nằm 40 chỗ 150.000
Văn Năm 03:30 - 20:35
Thời gian: 17:05
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Cẩm Khê Giường nằm 44 chỗ 750.000
Phước Huệ 14:30 - 20:00
Thời gian: 05:30
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Ô Môn Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Như Ý 12:20 - 15:50
Thời gian: 03:30
Bến Xe Khách Bình Dương Bến Xe Bến Tre Ghế ngồi 16 chỗ 70.000
Long Thu (Thanh Hóa) 12:00 - 00:15
Thời gian: 12:15
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe thi trấn Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 400.000
Quốc Thắng 13:30 - 18:30
Thời gian: 05:00
Bến Xe Khách Bình Dương Bến xe Phong Điền Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Thanh Loan 05:00 - 10:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Khách Bình Dương Bún Tàu - Hậu Giang Giường nằm 40 chỗ 120.000