Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) ngày 16/12/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hồng Thắm 05:00 - 18:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 800.000
Khang Kiên 04:00 - 07:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hải Hưng 05:00 - 06:10
Thời gian: 01:10
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 27.000
Bắc Sơn 19:30 - 04:50
Thời gian: 09:20
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 320.000
Trung Hiếu 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 80.000
Vân Thanh 05:30 - 12:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Thành Long - Hải Dương 13:00 - 23:00
Thời gian: 10:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Khang Kiên 04:00 - 04:00
Thời gian: 00:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 600.000
Nhẫn Việt 07:00 - 16:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Khang Kiên 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Ayun Pa Giường nằm 40 chỗ 600.000
An Sinh 10:00 - 04:30
Thời gian: 18:30
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Việt Hưng 07:30 - 08:00
Thời gian: 00:30
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 600.000