Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) ngày 22/02/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trung Hiếu 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 80.000
Vân Thanh 05:30 - 12:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Nhẫn Việt 07:00 - 16:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Khang Kiên 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến Xe Ayunpa Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hoàng Phong 11:00 - 22:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000
Việt Tân 06:00 - 06:00
Thời gian: 00:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 600.000
An Sinh 10:00 - 04:30
Thời gian: 18:30
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 840.000
Khang Kiên 04:00 - 04:00
Thời gian: 00:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hồng Thắm 05:00 - 18:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 800.000
Khang Kiên 04:00 - 07:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 500.000
Bắc Sơn 19:30 - 04:50
Thời gian: 09:20
Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 320.000