Bến xe Đồng Quang

Địa chỉ
P. Quang Trung, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đồng Quang ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Đồng Quang Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 115.000
Hoàng Long 17:00 - 16:40
Thời gian: 23:40
Bến xe Đồng Quang Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 17:00 - 12:52
Thời gian: 19:52
Bến xe Đồng Quang Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 17:00 - 04:48
Thời gian: 11:48
Bến xe Đồng Quang Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 720.000
Hoàng Long 17:00 - 04:50
Thời gian: 11:50
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 250.000
Hoàng Long 17:00 - 00:55
Thời gian: 07:55
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 17:00 - 21:10
Thời gian: 04:10
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 560.000
Hoàng Long 17:00 - 22:10
Thời gian: 05:10
Bến xe Đồng Quang Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 17:00 - 09:50
Thời gian: 16:50
Bến xe Đồng Quang Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 330.000
Hoàng Long 17:00 - 02:38
Thời gian: 09:38
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 660.000
Hoàng Long 17:00 - 07:50
Thời gian: 14:50
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 290.000
Hoàng Long 17:00 - 23:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Đồng Quang Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 630.000
Hoàng Long 17:00 - 23:10
Thời gian: 06:10
Bến xe Đồng Quang Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 160.000
Hoàng Long 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Đồng Quang Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 17:00 - 14:50
Thời gian: 21:50
Bến xe Đồng Quang Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 17:00 - 13:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 17:00 - 03:55
Thời gian: 10:55
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 230.000
Hoàng Long 17:00 - 13:37
Thời gian: 20:37
Bến xe Đồng Quang Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 17:00 - 11:50
Thời gian: 18:50
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 17:00 - 07:58
Thời gian: 14:58
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 750.000