Bến xe Đồng Quang

Địa chỉ
P. Quang Trung, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đồng Quang ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 17:00 - 19:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Đồng Quang Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 140.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Đồng Quang Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 115.000
Hoàng Long 17:00 - 21:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Đồng Quang Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 17:00 - 04:20
Thời gian: 11:20
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 270.000
Hoàng Long 17:00 - 13:07
Thời gian: 20:07
Bến xe Đồng Quang Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 850.000
Hoàng Long 17:00 - 07:20
Thời gian: 14:20
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 310.000
Hoàng Long 17:00 - 14:20
Thời gian: 21:20
Bến xe Đồng Quang Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 480.000
Hoàng Long 17:00 - 16:10
Thời gian: 23:10
Bến xe Đồng Quang Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 520.000
Hoàng Long 17:00 - 09:20
Thời gian: 16:20
Bến xe Đồng Quang Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 360.000
Hoàng Long 17:00 - 00:25
Thời gian: 07:25
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 200.000
Hoàng Long 17:00 - 11:20
Thời gian: 18:20
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 410.000
Hoàng Long 17:00 - 22:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Đồng Quang Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 670.000
Hoàng Long 17:00 - 13:20
Thời gian: 20:20
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 460.000
Hoàng Long 17:00 - 12:22
Thời gian: 19:22
Bến xe Đồng Quang Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 850.000
Hoàng Long 17:00 - 02:08
Thời gian: 09:08
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 17:00 - 20:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 610.000
Hoàng Long 17:00 - 07:28
Thời gian: 14:28
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 830.000
Hoàng Long 17:00 - 22:40
Thời gian: 05:40
Bến xe Đồng Quang Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 17:00 - 03:25
Thời gian: 10:25
Bến xe Đồng Quang Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 240.000
Hoàng Long 17:00 - 04:18
Thời gian: 11:18
Bến xe Đồng Quang Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 800.000