Bến xe Diễn Châu

Địa chỉ
Km426+900 QL1A, xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Diễn Châu ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 11:45 - 18:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Diễn Châu Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 11:45 - 19:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Diễn Châu Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 11:45 - 17:30
Thời gian: 05:45
Bến xe Diễn Châu Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 23:45 - 06:15
Thời gian: 06:30
Bến xe Diễn Châu Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Diễn Châu Phủ Lý Giường nằm 46 chỗ 120.000
Cúc Mừng 11:45 - 14:30
Thời gian: 02:45
Bến xe Diễn Châu Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 11:45 - 20:00
Thời gian: 08:15
Bến xe Diễn Châu Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 23:45 - 05:30
Thời gian: 05:45
Bến xe Diễn Châu Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000