Bến xe Cửa Ông

Địa chỉ
Tổ 18 - Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cửa Ông ngày 25/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Thành 04:00 - 08:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Ngọc Bình 11:30 - 15:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Cửa Ông Hà Nội Ghế ngồi 16 chỗ 0
Vũ Ngữ 18:40 - 00:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 0
Hùng Mạnh Limousine 02:00 - 07:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Cửa Ông Hà Nội Limousine 9 chỗ 0
Việt Hùng (Quảng Ninh) 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Đức Giang 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Cửa Ông Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 28 chỗ 0
Tuyến Nam 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Mai Tuyến 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Phương Anh (Quảng Ninh) 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thuận Thực 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Cửa Ông Bến Xe Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Xuyên 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Đô Lương Giường nằm 40 chỗ 0
Công Béo 07:45 - 12:45
Thời gian: 05:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hoàng Hà 05:00 - 08:45
Thời gian: 03:45
Bến xe Cửa Ông Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thảo Nhiều 08:00 - 12:40
Thời gian: 04:40
Bến xe Cửa Ông Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Anh Quý 08:20 - 13:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Cửa Ông Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hương Chung 11:50 - 15:50
Thời gian: 04:00
Bến xe Cửa Ông Nam Định Ghế ngồi 45 chỗ 0