Bến xe Bắc Vinh

Địa chỉ
Xã Nghi Kim, Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Bắc Vinh ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Cường Hà 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Bắc Vinh BX Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 400.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 13:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Tú Tạc 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 12:30
Thời gian: 04:45
Bến xe Bắc Vinh Big C Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 11:00 - 17:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 23:00 - 05:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 11:00
Thời gian: 03:15
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 04:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 14:00
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 18:00 - 00:15
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Tuấn Việt (Nghệ An) 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Tú Tạc 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Sao Nghệ Limousine 16:00 - 22:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Ninh Chiểu 05:45 - 13:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 550.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Dương Hồng 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 220.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 12:00
Thời gian: 04:15
Bến xe Bắc Vinh Tam Điệp Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hồng Vinh Limousine 13:45 - 20:00
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Bình Yến 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Hà Tĩnh Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 12:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 250.000
Dương Hồng 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 220.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 14:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 15:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 325.000
Mạnh Hà 18:00 - 00:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 15:45
Thời gian: 06:15
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000