Bến xe Bắc Vinh

Địa chỉ
Xã Nghi Kim, Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Bắc Vinh ngày 23/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Nghệ Limousine 23:10 - 05:10
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Mạnh Hà 18:00 - 00:45
Thời gian: 06:45
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 14:50
Thời gian: 02:20
Bến xe Bắc Vinh Tĩnh Gia Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Bảo Yến (Huế) 08:00 - 16:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 150.000
Dương Hồng 20:30 - 05:50
Thời gian: 09:20
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 220.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 03:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 18:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Cường Hà 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Bắc Vinh BX Hà Giang Giường nằm 44 chỗ 400.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 12:05
Thời gian: 02:20
Bến xe Bắc Vinh Tĩnh Gia Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 16:00 - 18:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Bắc Vinh Tĩnh Gia Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 06:50
Thời gian: 08:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 14:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 15:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Quốc Tuấn 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 190.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 12:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 16:00 - 19:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 18:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 06:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 23:15 - 03:45
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 04:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Ninh Chiểu 05:45 - 13:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 550.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Bắc Vinh Quảng Xương Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Quang Dũng 06:15 - 14:30
Thời gian: 08:15
Bến xe Bắc Vinh 63 Hồ Đắc Di Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đức Thịnh Phát 22:00 - 06:50
Thời gian: 08:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 40 chỗ 220.000
Sao Nghệ Limousine 16:00 - 20:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 23:15 - 05:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 09:45 - 13:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Thành Hưng (Huế) 09:15 - 16:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Bắc Vinh Bến Xe Phía Bắc Huế Sơ đồ 46 giường 150.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 17:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Bắc Vinh Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Nghệ Limousine 23:10 - 03:40
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 16:00 - 22:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Bình Yến 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Bắc Vinh Bến xe Hà Tĩnh Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Sao Nghệ Limousine 22:30 - 02:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Bắc Vinh Big C Thanh Hóa Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Đức Thịnh Phát 09:30 - 18:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Bắc Vinh Bến xe khách Lâm Thao Giường nằm 40 chỗ 220.000
Sao Nghệ Limousine 12:30 - 17:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Bắc Vinh Cây xăng Ninh Vân Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000