Bắc Giang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bắc Giang ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 19:00 - 12:27
Thời gian: 17:27
Bắc Giang Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 810.000
Hoàng Long 19:00 - 11:00
Thời gian: 16:00
Bắc Giang Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 11:28 - 13:28
Thời gian: 02:00
Bắc Giang Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 19:00 - 03:15
Thời gian: 08:15
Bắc Giang Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 260.000
Hoàng Long 19:00 - 15:30
Thời gian: 20:30
Bắc Giang Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 500.000
Hoàng Long 19:00 - 13:10
Thời gian: 18:10
Bắc Giang Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 19:00 - 20:00
Thời gian: 01:00
Bắc Giang Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 590.000
Hoàng Long 19:00 - 14:10
Thời gian: 19:10
Bắc Giang Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 470.000
Hoàng Long 19:00 - 22:10
Thời gian: 03:10
Bắc Giang Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 650.000
Hoàng Long 19:00 - 17:07
Thời gian: 22:07
Bắc Giang Đại lý Thiên Bảo Giường nằm 39 chỗ 900.000
Hoàng Long 19:00 - 21:30
Thời gian: 02:30
Bắc Giang Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 1.400.000
Hoàng Long 19:00 - 09:10
Thời gian: 14:10
Bắc Giang Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 19:00 - 11:42
Thời gian: 16:42
Bắc Giang Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 810.000
Hoàng Long 19:00 - 06:48
Thời gian: 11:48
Bắc Giang Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 19:00 - 04:10
Thời gian: 09:10
Bắc Giang Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 19:00 - 00:15
Thời gian: 05:15
Bắc Giang Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 19:00 - 01:28
Thời gian: 06:28
Bắc Giang Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 690.000
Hoàng Long 19:00 - 22:30
Thời gian: 03:30
Bắc Giang Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 19:00 - 07:10
Thời gian: 12:10
Bắc Giang Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 19:00 - 15:37
Thời gian: 20:37
Bắc Giang Đại lý Anh Tư Giường nằm 39 chỗ 860.000
Hoàng Long 19:00 - 17:52
Thời gian: 22:52
Bắc Giang Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 900.000
Hoàng Long 19:00 - 03:38
Thời gian: 08:38
Bắc Giang Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 720.000