Vé xe từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Ba 07:30 - 20:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 860.000
Thu Khuyên 08:00 - 21:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 800.000
Ngọc Lễ 11:00 - 00:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 750.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 800.000
Vĩnh Yên 12:30 - 04:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Tế Tiêu Giường nằm 40 chỗ 700.000
Tiến Tiến 06:00 - 14:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 700.000