Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 12/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Daiichi Travel 08:05 - 11:35
Thời gian: 03:30
96 Nguyễn Hữu Huân 19 Núi Ngọc Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 13:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Daiichi Travel 10:30 - 14:00
Thời gian: 03:30
96 Nguyễn Hữu Huân 19 Núi Ngọc Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Daiichi Travel 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
96 Nguyễn Hữu Huân 19 Núi Ngọc Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Orient Travel 07:40 - 10:40
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Limousine 29 chỗ VIP 250.000
Daiichi Travel 14:30 - 18:00
Thời gian: 03:30
96 Nguyễn Hữu Huân 19 Núi Ngọc Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Daiichi Travel 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
96 Nguyễn Hữu Huân 19 Núi Ngọc Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Daiichi Travel 15:00 - 18:30
Thời gian: 03:30
96 Nguyễn Hữu Huân 19 Núi Ngọc Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Orient Travel 10:10 - 13:10
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Limousine 29 chỗ VIP 250.000