Văn phòng Lai Châu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Lai Châu ngày 20/04/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thế Anh 21:30 - 05:00
Thời gian: 07:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 22:30 - 05:30
Thời gian: 07:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 20:30 - 08:00
Thời gian: 11:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Quất Lâm Giường nằm 41 chỗ 380.000
Thế Anh 22:45 - 06:15
Thời gian: 07:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm Cabin VIP 450.000
Thế Anh 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Văn phòng Lai Châu Thành phố Phủ Lý Giường nằm 41 chỗ 300.000
Thế Anh 12:45 - 20:15
Thời gian: 07:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm Cabin VIP 450.000
Thế Anh 21:30 - 04:30
Thời gian: 07:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 20:15 - 05:45
Thời gian: 09:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 380.000
Thế Anh 11:00 - 18:30
Thời gian: 07:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 12:45 - 19:45
Thời gian: 07:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm Cabin VIP 450.000
Thế Anh 20:15 - 04:35
Thời gian: 08:20
Văn phòng Lai Châu Thành phố Hưng Yên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thế Anh 11:00 - 18:00
Thời gian: 07:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 20:15 - 03:45
Thời gian: 07:30
Văn phòng Lai Châu Thị trấn Phố Nối Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thế Anh 22:30 - 06:00
Thời gian: 07:30
Văn phòng Lai Châu Bến xe Mỹ Đình Giường nằm đôi 44 chỗ 300.000
Thế Anh 22:45 - 05:45
Thời gian: 07:00
Văn phòng Lai Châu Ngã Tư Nội Bài Giường nằm Cabin VIP 450.000