Văn phòng Hạ Long

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Hạ Long ngày 21/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xe Luxury 09:00 - 11:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Hạ Long 58 Ấu Triệu, Hà Nội SEDONA 6 chỗ VIP 270.000
Xe Luxury 05:00 - 07:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Hạ Long 58 Ấu Triệu, Hà Nội SEDONA 6 chỗ VIP 270.000
Xe Luxury 04:00 - 06:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Hạ Long 58 Ấu Triệu, Hà Nội SEDONA 6 chỗ VIP 270.000