Thị xã Kỳ Anh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thị xã Kỳ Anh ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Hoàng Gia 23:00 - 01:00
Thời gian: 02:00
Thị xã Kỳ Anh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 23:15 - 06:30
Thời gian: 07:15
Thị xã Kỳ Anh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 210.000
Hải Hoàng Gia 23:00 - 03:00
Thời gian: 04:00
Thị xã Kỳ Anh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 23:00 - 04:30
Thời gian: 05:30
Thị xã Kỳ Anh Đường tránh Huế Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 23:00 - 06:30
Thời gian: 07:30
Thị xã Kỳ Anh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 23:00 - 04:15
Thời gian: 05:15
Thị xã Kỳ Anh Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Hoàng Gia 23:00 - 06:15
Thời gian: 07:15
Thị xã Kỳ Anh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 210.000