Ngọc Hồi - QL14B

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ngọc Hồi - QL14B ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 16:30
Thời gian: 07:30
Ngọc Hồi - QL14B Huế - QL1A giường nằm 44 chỗ 300.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 22:50
Thời gian: 13:50
Ngọc Hồi - QL14B Hà Tĩnh QL1A giường nằm 44 chỗ 500.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 04:00
Thời gian: 19:00
Ngọc Hồi - QL14B Ninh Bình - QL1A giường nằm 44 chỗ 550.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 05:30
Thời gian: 20:30
Ngọc Hồi - QL14B Bến xe Nước Ngầm giường nằm 44 chỗ 550.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 14:30
Thời gian: 05:30
Ngọc Hồi - QL14B Đà Nẵng - QL14B giường nằm 44 chỗ 220.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 02:40
Thời gian: 17:40
Ngọc Hồi - QL14B Thanh Hóa - QL1A giường nằm 44 chỗ 550.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 19:50
Thời gian: 10:50
Ngọc Hồi - QL14B Quảng Bình - QL1A giường nằm 44 chỗ 400.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 00:00
Thời gian: 15:00
Ngọc Hồi - QL14B Vinh - QL1A giường nằm 44 chỗ 550.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 09:00 - 18:10
Thời gian: 09:10
Ngọc Hồi - QL14B Quảng Trị - QL1A giường nằm 44 chỗ 350.000