Hưng Nguyên

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hưng Nguyên ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Hoàng Gia 20:30 - 03:00
Thời gian: 06:30
Hưng Nguyên Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Dũng Anh 16:30 - 05:00
Thời gian: 12:30
Hưng Nguyên Bến xe Bình Sơn Giường nằm 44 chỗ 280.000
Hải Hoàng Gia 20:30 - 23:00
Thời gian: 02:30
Hưng Nguyên Thị xã Kỳ Anh Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Hoàng Gia 20:30 - 22:00
Thời gian: 01:30
Hưng Nguyên Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 50.000
Hải Hoàng Gia 20:30 - 04:15
Thời gian: 07:45
Hưng Nguyên Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Hoàng Gia 20:30 - 01:00
Thời gian: 04:30
Hưng Nguyên Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000