Bến Xe Khách Bắc Kạn

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Khách Bắc Kạn ngày 20/04/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thưởng Nga 05:00 - 08:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Bắc Kạn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn 06:20 - 08:20
Thời gian: 02:00
Bến Xe Khách Bắc Kạn Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 28 chỗ 55.000
Chiến Viên 06:50 - 09:50
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Bắc Kạn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Sơn Ngọc 06:00 - 09:50
Thời gian: 03:50
Bến Xe Khách Bắc Kạn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Hải Anh Limousine 04:30 - 08:00
Thời gian: 03:30
Bến Xe Khách Bắc Kạn Khu đô thị Royal City limousine 9 chỗ vip 200.000
Khánh Thịnh 12:25 - 15:25
Thời gian: 03:00
Bến Xe Khách Bắc Kạn Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Nguyễn Xuân Hùng 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Khách Bắc Kạn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 80.000