Bến xe Dùng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Dùng ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Hoàng Gia 19:00 - 22:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Dùng Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 50.000
Hải Hoàng Gia 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Dùng Thị xã Kỳ Anh Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Hoàng Gia 19:00 - 04:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Dùng Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Hoàng Gia 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Dùng Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hải Hoàng Gia 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Dùng Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hải Hoàng Gia 19:00 - 06:15
Thời gian: 11:15
Bến xe Dùng Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 250.000