Bến xe Đức Long - Gia Lai

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đức Long - Gia Lai ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Hưng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 450.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 250.000
Việt Hưng 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 400.000
Việt Hưng 14:00 - 11:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 500.000
Việt Hưng 14:00 - 12:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Bến xe Bến Trại Giường nằm 44 chỗ 500.000
Việt Hưng 14:00 - 01:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 350.000
Việt Hưng 14:00 - 13:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Trụ sở Thanh Miện Giường nằm 44 chỗ 500.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 16:00 - 03:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 300.000
Việt Hưng 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 500.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 16:00 - 08:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 400.000
Việt Hưng 14:00 - 10:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 500.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 16:00 - 05:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Bến Xe Lệ Thủy Giường nằm 44 chỗ 350.000
Tây Nguyên (Gia Lai) 16:00 - 23:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long - Gia Lai Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 200.000