Vé xe từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mai Linh 15:00 - 11:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 715.000
Nam Quân 09:00 - 16:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Miền Đông Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 45 chỗ 700.000
Hiền Phương 10:30 - 02:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 800.000
Phương Tuấn 20:00 - 12:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 07:00 - 21:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Thu Khuyên 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 900.000
HTX xe khách Trung Nam 11:00 - 22:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 17:30 - 07:13
Thời gian: 13:43
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Vĩnh Yên 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 850.000
Tín Nghĩa 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 850.000
Hoàng Long 07:00 - 20:28
Thời gian: 13:28
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Thành Thương 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 45 chỗ 760.000
Hiền Phước 10:30 - 00:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 900.000
Thịnh Hồng 11:00 - 20:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Sơn Tây Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 21:00 - 10:28
Thời gian: 13:28
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Tuấn Duyên 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 650.000
Ngọc Lễ 11:00 - 20:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 900.000
Mai Linh 09:00 - 05:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 715.000
Phượng Hoàng 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 890.000
A Ba 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 950.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 800.000