Vé xe từ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Tùng 12:00 - 08:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long 17:30 - 14:20
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
A Tỷ 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đà Nẵng Giường Nằm 42 Chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Thảo Quyên 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Phòng vé Thảo Quyên Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Quốc Tín 13:00 - 09:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hương Ty 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hoàng Long 07:00 - 02:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 21:00 - 16:50
Thời gian: 19:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Phi Hiệp 11:00 - 09:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 14:30 - 10:20
Thời gian: 19:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Ngân Nghĩa 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Hương Ty 05:00 - 23:00
Thời gian: 18:00
Sài Gòn Đà Nẵng Giường nằm 43 chỗ 320.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 11:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 18:30 - 14:20
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Phương Trang 10:30 - 08:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long 08:00 - 03:50
Thời gian: 19:50
Vp Hồ Chí Minh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Minh Phương 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Đình Nhân 11:30 - 08:00
Thời gian: 20:30
VP HCM VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0