Vé xe từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Chóng 02:00 - 02:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Đức 06:00 - 19:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Vận tải và du lịch Sài Gòn 06:00 - 22:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 19:30 - 15:02
Thời gian: 19:32
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Thuận Thiên 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Vận tải và du lịch Sài Gòn 06:00 - 18:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Hòa Quỳnh 07:00 - 21:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 09:00 - 04:32
Thời gian: 19:32
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Tuấn Vân 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0