Vé xe từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh ngày 18/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 09:00 - 02:32
Thời gian: 17:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 19:30 - 13:02
Thời gian: 17:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Ngọc Chóng 02:00 - 02:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Mai Đức 06:00 - 19:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 880.000
Vận tải và du lịch Sài Gòn 06:00 - 22:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 630.000
Tuấn Vân 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Thuận Thiên 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Hòa Quỳnh 07:00 - 21:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Vận tải và du lịch Sài Gòn 06:00 - 18:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
An Bình 09:00 - 18:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000