Vé xe từ Hải Phòng đi Hà Nội ngày 13/08/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 05:35 - 06:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 06:00 - 07:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 06:35 - 07:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 07:00 - 08:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 07:35 - 08:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 08:00 - 09:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Cát Bà Express 08:45 - 12:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Inter Bus Lines 13:00 - 18:00
Thời gian: 05:00
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế nằm President 11 chỗ 450.000
Hải Âu 08:35 - 09:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Cát Bà Express 11:45 - 15:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Inter Bus Lines 13:15 - 18:15
Thời gian: 05:00
VP Cát Bà Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 450.000
Hải Âu 09:00 - 10:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Cát Bà Express 15:30 - 18:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Hải Âu 09:35 - 10:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 10:00 - 11:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 10:35 - 11:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 11:00 - 12:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 11:35 - 12:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 13:00 - 14:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 13:35 - 14:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 14:00 - 15:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 14:35 - 15:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 15:00 - 16:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 15:35 - 16:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 16:00 - 17:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 16:35 - 17:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 17:00 - 18:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 17:35 - 18:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 18:00 - 19:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hải Âu 18:35 - 19:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Hoàng Long 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 05:30 - 05:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 07:15 - 11:40
Thời gian: 04:25
Hải Phòng Hà Nội Tàu cao tốc 280.000
Hoàng Long 07:30 - 07:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 08:30 - 08:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 09:15 - 13:40
Thời gian: 04:25
Hải Phòng Hà Nội Tàu cao tốc 280.000
Hoàng Long 09:30 - 09:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 11:45 - 11:45
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 85.000
Hoàng Long 12:00 - 12:00
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 13:00 - 13:00
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 13:15 - 17:40
Thời gian: 04:25
Hải Phòng Hà Nội Tàu cao tốc 280.000
Hoàng Long 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 14:30 - 14:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 15:15 - 19:40
Thời gian: 04:25
Hải Phòng Hà Nội Tàu cao tốc 280.000
Hoàng Long 15:30 - 15:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 16:30 - 16:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 17:30 - 17:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 18:30 - 18:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 19:30 - 21:00
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 07:15 - 11:10
Thời gian: 03:55
Văn phòng Cát Bà Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 280.000
Hoàng Long 09:15 - 13:10
Thời gian: 03:55
Văn phòng Cát Bà Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 280.000
Hoàng Long 13:15 - 17:10
Thời gian: 03:55
Văn phòng Cát Bà Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 280.000
Hoàng Long 15:15 - 19:10
Thời gian: 03:55
Văn phòng Cát Bà Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 280.000
Good morning Cát Bà 08:30 - 11:30
Thời gian: 03:00
Trung tâm T.T Cát Bà Phố Cổ Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Trung tâm T.T Cát Bà Phố Cổ Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 15:30 - 18:30
Thời gian: 03:00
Trung tâm T.T Cát Bà Phố Cổ Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Hoàng Long 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 07:40 - 09:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:40 - 10:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 09:40 - 11:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 13:20 - 14:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 14:40 - 16:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 16:40 - 18:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 17:40 - 19:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Cát Bà Express 12:00 - 15:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 450.000
Hoàng Long 05:00 - 06:10
Thời gian: 01:10
Vp Hải Phòng VP 21 Vĩnh Tuy HN VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Duy Long 06:30 - 09:10
Thời gian: 02:40
Cát Bà Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 280.000
Hoàng Long 05:00 - 06:20
Thời gian: 01:20
Vp Hải Phòng Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 05:10 - 06:10
Thời gian: 01:00
Vp 726 Thiên Lôi HP VP 21 Vĩnh Tuy HN VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 05:10 - 06:20
Thời gian: 01:10
Vp 726 Thiên Lôi HP Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 05:20 - 06:10
Thời gian: 00:50
Văn Phòng 726 Phạm Văn Đồng HP VP 21 Vĩnh Tuy HN VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 05:20 - 06:20
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 726 Phạm Văn Đồng HP Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 07:45 - 11:10
Thời gian: 03:25
Bến tàu Cái Viềng Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 180.000